Triodos, ABN AMRO en Viisi steunen Duurzaam Regeerakkoord

12 april 2017 Banken.nl 6 min. leestijd

Triodos Bank, ABN AMRO en financieel adviesbureau Viisi zijn vooralsnog de enige organisaties uit de financiële sector die zich hebben aangesloten bij het ‘Duurzaam Regeerakkoord’. Deze brede coalitie van inmiddels bijna 300 bedrijven en maatschappelijke organisaties pleit gezamenlijk voor een centralere verankering van met de VN overeengekomen duurzaamheidsdoelen in het komende regeerakkoord.

In 2015 publiceerden de Verenigde Naties de zogenoemde ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s). Deze lijst met doelstellingen heeft onder meer betrekking op het verduurzamen van de wereldeconomie, het verbeteren van de wereldwijde gezondheid en het realiseren van basis onderwijs en gelijke rechten voor iedereen. De lijst bestaat uit 17 wereldwijde doelstellingen, die zijn onderverdeeld in 169 targets.

Duurzaam Regeerakkoord

Duurzaam Regeerakkoord

Om de druk op de aanstaande regering op te voeren om de SDG’s daadwerkelijk handen en voeten te geven in het regeringsbeleid van de komende jaren, hebben drie organisaties*, De Groene Zaak, Partos en BBK, besloten het ‘Duurzaam Regeerakkoord’ in het leven te roepen. Samen met inmiddels bijna 300 aangesloten partijen roepen ze de onderhandelaars bij de huidige kabinetsformatie op om de met de Verenigde Naties overeengekomen duurzaamheidsdoelen ook daadwerkelijk te verankeren in de beleidsagenda van de toekomst.

Zo pleiten de initiatiefnemers onder andere voor een meer centrale plek van de SDG’s in het komende regeerakkoord, waarin de premier de verantwoordelijkheid moet krijgen om uitvoering van het beleid te borgen. Verder moet het kabinet volgens hen verantwoordelijk worden voor de toetsing en bijsturing van het beleid dat “maximaal moet bijdragen aan de wereldwijde duurzame ontwikkelingen”. Verder moet volgens de initiatiefnemers het belastingstelsel hervormd worden, waarbij de belasting op arbeid een verschuiving zou moeten maken naar belasting op grondstoffen. Hogere heffingen op fossiele brandstoffen zorgen er verder voor dat “de vervuiler / verspiller betaalt”.

Tenslotte moet het kabinet meer inzetten op maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) en moet worden teruggekeerd naar een “volwaardig budget voor ontwikkelingssamenwerking”, zodat ook ontwikkelingslanden hun duurzame doelstellingen kunnen behalen.

Triodos Bank, ABN AMRO en Viisi ondersteunen het Duurzaam Regeerakkoord

Bankensector

In navolging van de oproep van de VN om de SDG’s te omarmen liet de afgelopen jaren ook de bankensector van zich horen. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) stelde een discussiedocument op, waarin de Nederlandse samenleving wordt uitgenodigd om in dialoog te treden met de bankensector. Deze dialoog heeft als onderwerp gekregen: de bijdrage van de Nederlandse bankensector aan duurzame ontwikkeling en hoe deze te verbeteren. Samen met het Platform voor Duurzame Financiering van De Nederlandsche Bank (DNB) worden deze ideeën door de banken momenteel verder uitgewerkt.

Diverse initiatieven en plannen zijn daar inmiddels uit komen rollen. Voorbeelden zijn: meer financieringsruimte voor de energiezuinigste woningen; ouderen de mogelijkheid bieden hun zorgkosten te betalen zonder hun huis te verkopen; circulaire bedrijven beter financierbaar maken door publiek-private samenwerking; of bijvoorbeeld klimaatrisico's integreren in financiële risicomodellen. 

Triodos, ABN AMRO en Viisi

Hoewel de bankensector volgens de NVB de laatste jaren flink heeft ingezet op het verbeteren van hun duurzaamheidsbeleid en hoewel de sector in gesprek is over hun bijdrage aan de realisatie van de VN doelstellingen, hebben vooralsnog enkele partijen zich aangesloten bij het Duurzaam Regeerakkoord. Zo is de oproep ondertekend door Triodos Bank – recent nog uitgeroepen tot het meest duurzame bankmerk van Nederland –, ABN AMRO en financieel adviesbureau Viisi.

GerelateerdZakelijke dienstverleners sluiten zich aan bij Duurzaam Regeerakkoord.

* De drie initiatiefnemers van het Duurzaam Regeerakkoord zijn: De Groene Zaak; een groep ondernemers die zich ten doel gezamenlijk de transitie naar een duurzame economie en samenleving in de hoogst mogelijke versnelling te realiseren; Partos, een branchevereniging die meer dan 100 Nederlandse ontwikkelingsorganisaties verenigt en hun belangen behartigt; en tenslotte BBK / Door Vriendschap Sterker, een Amsterdams communicatiebureau voor maatschappelijke communicatieconcepten. In hun oproep pleiten de initiatiefnemers specifiek voor drie dingen. 

** Het Platform voor Duurzame Financiering is een samenwerkingsverband van De Nederlandsche Bank (voorzitter), de Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, de Pensioenfederatie, de Dutch Fund and Asset Management Association, de Autoriteit Financiële Markten, het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, en het Sustainable Finance Lab. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft het platform in 2016 opgericht om de aandacht voor duurzame financiering in de financiële sector verder te vergroten en te stimuleren.