NL banken dragen bij aan VN-ontwikkelingsdoelen

17 januari 2017 Banken.nl 2 min. leestijd

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft een discussiestuk gepubliceerd aan de hand van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties (VN). Via het discussiestuk nodigt de NVB iedereen uit om mee te praten over de bijdrage die de bankensector levert of zou moeten leveren aan duurzame ontwikkeling.

In 2015 publiceerden de Verenigde Naties de zogenoemde ‘Sustainable Development Goals’. Deze lijst met doelstellingen heeft onder meer betrekking op het verduurzamen van de wereldeconomie, het verbeteren van de wereldwijde gezondheid en het realiseren van basis onderwijs en gelijke rechten voor iedereen. De lijst bestaat uit 17 wereldwijde doelstellingen, die zijn onderverdeeld in 169 targets.

Bij de publicatie van de Sustainable Development Goals heeft de VN het wereldwijde bedrijfsleven opgeroepen om zoveel mogelijk bij te dragen aan het bewerkstelligen van deze doelstellingen. In een reactie op deze oproep heeft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) een discussiedocument opgesteld waarin de Nederlandse samenleving wordt uitgenodigd om in dialoog te treden met de bankensector. Deze dialoog zal als onderwerp hebben: de bijdrage van de Nederlandse bankensector aan duurzame ontwikkeling en hoe deze te verbeteren.

Sustainable Development Goals

Het discussiedocument omvat verschillende ideeën, zoals manieren om de verduurzaming van het vastgoed in Nederland te versnellen, om ouderen in staat te stellen langer thuis te blijven wonen, om expertise op het gebied van vermogensbeheer breder te delen en om de energietransitie te stroomlijnen. “Meer financieringsruimte voor de energiezuinigste woningen. Ouderen de mogelijkheid bieden hun zorgkosten te betalen zonder hun huis te verkopen. Circulaire bedrijven beter financierbaar maken door publiek-private samenwerking. Klimaatrisico’s integreren in financiële risicomodellen”, noemt de NVB enkele voorbeelden.

Samen met het Platform voor Duurzame Financiering van De Nederlandsche Bank (DNB) zullen de banken de ideeën verder uitwerken. Via dit platform werkt de financiële sector samen met de overheid en toezichthouders aan maatschappelijke vraagstukken. Voor de dialoog zal de NVB een open consultatie openen op haar website. De resultaten zullen worden gedeeld in de vorm van een verslag. “De NVB kijkt uit naar de innovatieve samenwerkingsvormen die hier mogelijk uit ontstaan”, sluit de branchevereniging af.