Banken nemen initiatief ter verbetering duurzaamheidsbeleid

02 januari 2017 Banken.nl 2 min. leestijd

Banken hebben het afgelopen jaar volop initiatieven genomen om de directe en indirecte belasting van het klimaat te verminderen. Dat stelt de Nederlandse Vereniging van Banken.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) vertelt dat de banken in NVB-verband het afgelopen jaar onder meer het Klimaatstatement hebben uitgebracht, een convenant hebben gesloten om de bescherming van mensenrechten te bevorderen, en een methode hebben ontwikkeld om transparanter te rapporteren over de sectoren die zij financieren. Daarnaast hebben verschillende banken meegewerkt aan de onlangs gepubliceerde SDG Investing Agenda en zijn samen met verzekeraars en pensioenfondsen werkgroepen gestart op het gebied van o.a. klimaatrisico’s, circulaire economie en duurzaamheid in financieel onderwijs. Helaas komen deze initiatieven op geen enkele wijze terug in de Eerlijke Bankwijzer. 

Duurzaamheid bij banken

De NVB steunt de intentie van de Bankwijzer om het duurzaamheidsbeleid van banken transparanter te maken, maar zet al langer vraagtekens bij de gekozen methodiek en de kwaliteit van de onderzoeken. De NVB werkt daarom sinds een jaar samen met de Eerlijke Bankwijzer aan verbetering van de kwaliteit van de onderzoeken, onder toeziend oog van een onafhankelijke wetenschapper. Dit heeft volgens NVB echter nog niet geleid tot serieuze wijzigingen in de onderzoeksmethodiek.  

Binnenkort zal de NVB daarom in gesprek gaan om te kijken hoe de in hun ogen gebrekkige kwaliteit van het onderzoeksproces kan verbeteren waarbij voldoende aandacht is voor  het scheiden van feiten en meningen. Mede op basis van de uitkomst van dit gesprek zullen zij de aard van de samenwerking met de Eerlijke Bankwijzer evalueren.