Uitvoering Klimaatstatement Banken in volle gang

31 oktober 2016 Banken.nl 4 min. leestijd

Het afgelopen jaar hebben de Nederlandse banken belangrijke stappen gezet voor het inzichtelijk maken en verbeteren van hun impact op het klimaat. Dat stelt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Aanleiding voor de stappen is het Klimaatstatement dat de banken vorig jaar hebben afgegeven, waarin zij beloven een bijdrage te leveren aan het oplossen van het klimaatprobleem.

In de aanloop naar de Klimaattop in Parijs in december 2015 hebben elf CEO’s van Nederlandse banken gezamenlijk een klimaatstatement naar buiten gebracht. In dit statement riepen zij bedrijven op om transparanter te zijn over hun CO2 uitstoot en impact op het milieu. Zelf ondertekenden de CEO’s het statement, waarmee zij beloofden dat hun banken stappen zouden zetten in het verduurzamen van hun investeringen en bedrijfsvoering, en om hun impact inzichtelijker te maken.

Klimaatstatement Banken

Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) zette zelf ook zijn handtekening onder het statement. Hij vertelt: “De samenleving verwacht van bedrijven, ook in de financiële sector, dat zij bijdragen aan de oplossing van het klimaatprobleem. Het Klimaatstatement Banken was daarop ons antwoord.” Inmiddels is de uitgave van het statement bijna een jaar geleden en heeft de NVB een update gepubliceerd over de stand van zaken. “Vandaag, op de dag van de Nationale Klimaattop, willen we laten zien dat we de daad bij het woord voegen. Banken hebben het afgelopen jaar een hele reeks aan nieuwe initiatieven genomen om onze bijdrage concreet te maken”, aldus Buijink.

Zo hebben steeds meer van de banken stappen ondernomen om transparant te maken welke sectoren zij financieren. De NVB heeft hiervoor een protocol opgesteld. Binnen het Platform Carbon Accounting and Finance (PCAF) voeren banken en andere financiële instellingen gezamenlijk onderzoek uit naar de beste methode om de CO2-uitstoot die samenhangt met financieringen en investeringen inzichtelijk te maken. Ook zijn een aantal banken begonnen met het berekenen van de klimaatimpact van hun kernactiviteiten.

Om klanten te stimuleren zelf ook hun impact op het milieu te verminderen, hebben de banken verschillende instrumenten en initiatieven in het leven geroepen. “Van rentekortingen voor de duurzaamste MKB-bedrijven en gunstige financiering voor gemeenten en voor sportverenigingen die overstappen op LED-verlichting, tot meer leenruimte voor energiebesparing en handige apps die vastgoedbeleggers laten zien welke besparingsmaatregelen de moeite waard zijn en gefinancierd kunnen worden”, noemt Buijink als voorbeelden.

Bovendien geven Nederlandse banken sinds het Klimaatstatement steeds meer groene obligaties uit. Het afgelopen jaar is voor ruim €3,5 miljard aan nieuwe ‘green bonds’ uitgegeven, die bedoeld zijn voor het verwezenlijken van duurzame projecten op het gebied van waterbeheer, energie-efficiency, (ver)duurzaam(ing) vastgoed en (infrastructuur voor) duurzame energie. Dat is bijna een verdubbeling van het uitstaande bedrag aan groene obligaties. In totaal hebben de banken nu zo’n €6,5 miljard aan green bonds gerealiseerd.

Buijink juicht het ambitieuze klimaatakkoord van Parijs en de omarming daarvan in landen wereldwijd toe. Maar er is nog veel te doen, vindt de NVB-voorzitter: “Het akkoord van Parijs is een geweldig resultaat. Maar voor een echte doorbraak moet de prijs voor CO2-uitstoot omhoog, zoals DNB eerder dit jaar ook opmerkte in hun rapport ‘Tijd voor Transitie’. In de tussentijd gaan banken door op de ingeslagen weg, samen met hun klanten”, sluit hij af.