BNP Paribas wil eind 2017 bedrijfsvoering CO2-neutraal hebben

05 mei 2017 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

BNP Paribas, een van de grootste bancaire spelers van Europa, heeft zich publiekelijk gecommitteerd aan haar doelstelling om eind dit jaar volledig CO2-neutraal te zijn als het op haar eigen activiteiten aankomt. De doelstelling sluit aan op de eerdere inspanningen van de financiële dienstverlener om haar CO2-uitstoot terug te dringen.

BNP Paribas zet zich al langere tijd in voor het tegengaan van klimaatverandering. De afgelopen jaren wist de grote bancaire speler zijn directe CO2-uitstoot al aanzienlijk terug te brengen. Sinds 2012 heeft BNP Paribas zijn directe uitstoot per werknemer met 15% verminderd. Voor 2020 heeft de bank de doelstelling om de uitstoot terug te hebben gebracht tot 75% van de uitstoot in 2012.

Jean-Laurent Bonnafé, CEO van BNP Paribas, vertelt: “De afgelopen jaren hebben we belangrijke stappen gezet in ons klimaat-gerelateerde beleid. We hebben bijvoorbeeld ons budget voor investeringen in duurzame energie verdubbeld – naar €15 miljard in 2020 – en hebben besloten te stoppen met het financieren van de projecten van koolcentrales.”

CO2-neutrale bedrijfsvoering

Maar de geboekte vooruitgang is nog niet voldoende om te voldoen aan de doelstellingen voor 2020. Daarom heeft de van oorsprong Franse bank besloten om zich te committeren aan de extra doelstelling om eind dit jaar CO2-neutraal te opereren. Dit betekent dat de directe CO2-uitstoot van het bankbedrijf zover mogelijk moet worden teruggebracht, en waar dit niet mogelijk is wordt gecompenseerd door te investeren in CO2-besparende projecten en initiatieven. Bonnafé: “Deze nieuwe doelstelling om onze activiteiten ‘CO2-neutraal’ te maken, stelt ons in staat om onze bijdrage aan het tegengaan van global warming een stap verder te brengen.”

Om deze doelstelling te realiseren zal BNP Paribas zich de komende maanden richten op drie, elkaar versterkende initiatieven:

  • BNP Paribas gaat de energie-efficiëntie van haar kantoorgebouwen en datacentra verder verbeteren. De grootte van deze uitdaging wordt geïllustreerd door te kijken naar het totale oppervlak dat het vastgoed van BNP Paribas beslaat – de kantoren en datacentra van BNP Paribas hebben een totale opgetelde oppervlakte van ruim 7 miljoen m2. Bovendien zal de bank de zakenreizen van haar werknemers optimaliseren om CO2-uitstoot uit mobiliteit te verminderen.

  • In de landen waar dit mogelijk is, wil BNP Paribas voortaan alleen nog gebruik maken van elektriciteitsbronnen met een lage CO2-uitstoot. Het belang hiervan blijkt uit het feit dat meer dan 50% van de CO2-uitstoot van de activiteiten van de bank afkomstig is van elektriciteitsverbruik.

  • Het is echter nog niet overal mogelijk om de CO2-uitstoot volledig te reduceren. Om de CO2-uitstoot die afkomstig is uit haar activiteiten te compenseren zal BNP Paribas samenwerkingsverbanden aangaan met relevante organisaties en investeren in CO2-besparende initiatieven buiten de bank.

Een voorbeeld van een samenwerkingsverband dat BNP Paribas is aangegaan is met GoodPlanet Foundation voor het bouwen van ‘biodigesters’ op het Indiase platteland. Biodigestors worden gebruikt om biologisch gas te produceren, dat vervolgens door huishoudens kan worden gebruikt. Yann Arthus-Bertrand, oprichter en President van GoodPlanet Foundation, legt uit waarom dit project belangrijk is: “Het project zal rond de 12.000 families in India – ruim 50.000 mensen – toegang bieden tot schone energie. Naast het positieve effect op het milieu, door het tegengaan van ontbossing – aangezien biogas als substituut voor hout en kerosine zal dienen – zal het project ook een aanzienlijk sociale impact hebben, aangezien het helpt om de leefomstandigheden van de lokale populatie te verbeteren. Vooral voor vrouwen, die nu het risico lopen op luchtwegaandoeningen en ooginfecties door de vervuilde lucht in hun huizen, is de impact groot.”