Financiële sector werkt mee aan transitiepaden CO2-reductie

03 mei 2017 Banken.nl 2 min. leestijd

Volgens het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is er extra beleid nodig om de klimaatdoelstelling van een CO2-neutrale samenleving in 2050 te realiseren. Via Het Platform voor Duurzame Financiering werkt ook de financiële sector mee aan het ontwikkelen van nieuwe transitiepaden. 

Om de klimaatdoelstellingen die zijn vastgelegd tijdens de klimaattop in Parijs te realiseren is volgens het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) extra beleid nodig. De ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken werken daarom samen met IenM aan het opstellen van nieuwe transitiepaden richting een CO2-arme samenleving in 2050. Ook de financiële sector is gevraagd mee te werken aan de nieuwe transitiepaden.

Financiele sector werkt mee aan transitiepaden CO2-reductie

Tijdens de laatste bijeenkomst van Het Platform voor Duurzame Financiering in april dit jaar heeft de financiële sector zijn steun uitgesproken. Het Platform is een initiatief van De Nederlandsche Bank (DNB) om aandacht voor duurzame financiering te stimuleren en te vergroten. Onder meer de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), het Ministerie van Financiën, de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en verschillende financiële brancheverenigingen hebben zich aan het platform verbonden. De steun die de financiële sector gaat leveren is het doorrekenen van de transitiepaden om bijvoorbeeld de kosten en baten zichtbaar te maken. Verder zal de financiële sector kijken welke bijdrage zij zelf kan leveren aan het terugbrengen van de CO2-emissie in ons land en werden verschillende andere duurzaamheidsinitiatieven besproken. 

Tijdens de bijeenkomst presenteerden de verschillende werkgroepen van het Platform de voortgang van hun dossiers. De werkgroep SDG Impactmeting werkt bijvoorbeeld aan het opstellen van standaarden voor het meten van maatschappelijk rendement op beleggingen. “De werkgroep SDG Impactmeting gaf aan hier een zeer concrete methode voor te ontwikkelen. Met deze nieuwe methode wordt in kaart gebracht wat een belegging in een bedrijf (naast de financiële opbrengst) aan positieve effecten voor de samenleving oplevert. Hiervoor wordt de impact gemeten van de producten en diensten die ze in de markt zetten”, aldus DNB. 

Een andere werkgroep, werkgroep Duurzame Educatie en Communicatie, presenteerde in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit een lesmodule voor bestuurders met als doel duurzaamheid beter te verankeren in de top van de financiële dienstverlening. “De cursus gaat 30 mei dit jaar van start”, vult DNB aan.