FinTech diensten voornamelijk in trek bij Tech-Savvy generatie Y

01 mei 2017 Banken.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De mate waarin FinTech-diensten omarmd worden door consumenten verschilt aanzienlijk tussen generaties, regio’s en het soort diensten, blijkt uit onderzoek van Capgemini en Efma onder 8.000 respondenten. Zo zijn FinTech diensten voornamelijk in trek bij Tech-Savvy generatie Y. Van de vijftien landen waarin het onderzoek is uitgevoerd blijken Nederland en België de landen waarin het kleinste aandeel consumenten FinTech-diensten afnemen.

De financiële dienstverlening heeft anno 2017 te maken met onzekerheid vanuit verschillende hoeken. Na de financiële crisis hebben beleidsmakers geprobeerd met nieuwe wet- en regelgeving de toekomstige risico’s in te perken om zo de stabiliteit van de financiële sector te versterken. Tegelijkertijd brengt technologische ontwikkeling een golf aan veranderingen met zich mee waaronder ook de opkomst van financiële technologiebedrijven, beter bekend als FinTech-bedrijven of FinTechs. 

In het recent uitgebrachte ‘World FinTech Report 2017’ hebben Capgemini en Efma in kaart gebracht hoe consumenten en traditionele spelers reageren op de komst van de FinTech-bedrijven. Het onderzoeksrapport is gebaseerd op een survey onder 8.000 klanten van financiële dienstverleners, evenals onder bestuurders uit de financiële sector.

Customers using at least one non traditional form of financial services

Uit het onderzoek blijkt dat de mate waarin consumenten de diensten van FinTech-bedrijven hebben omarmd sterk varieert. Zo maakt 44,8% van de respondenten gebruik van diensten van FinTech-bedrijven als het aankomt op Investment Management, waarvan 17,4% hiervoor alleen klant is bij niet-traditionele aanbieders en 27,4% zowel klant is bij een traditionele speler als een FinTech-bedrijf. Op het gebied van Payments maakt 27,8% naast de diensten van zijn of haar bank ook gebruik van de diensten van een FinTech, terwijl 13,8% uitsluitend de diensten van nieuwe spelers gebruikt voor het doen en ontvangen van betalingen. 

Op het gebied van verzekeringen ligt de omarming van FinTech-diensten door consumenten nog een stuk lager (31,4%), maar nog net iets hoger dan voor Banking (29,4%). Voor het laatste domein is de groep consumenten die uitsluitend gebruik maakt van FinTech-diensten met 2,9% veruit het kleinste.

Customer using at least one non traditional financial services firm by country

Ook per land verschilt de mate van omarming van FinTech-diensten aanzienlijk. Zo maakt in China maar liefst 84,4% van de respondenten gebruik van de diensten van tenminste één FinTech-bedrijf, en in India 76,9%. In de Verenigde Arabische Emiraten bedienen FinTech-bedrijven 69,6% van de consumenten, goed voor een derde plek, terwijl ook in Hong Kong, Spanje, Singapore en Turkije meer dan de helft van de consumenten klant is bij tenminste één FinTech-aanbieder. 

Van de vijftien landen waarin het onderzoek is uitgevoerd blijken Nederland en België de landen waarin het kleinste aandeel consumenten FinTech-diensten afnemen. In België gebruikt 30,4% de diensten van tenminste één FinTech-aanbieder, terwijl dit percentage in Nederland nog lager ligt – slechts 29,8% van de consumenten maakt gebruik van FinTech-diensten.

Customers usage of non traditional firms by customer segment

Het onderzoek keek verder naar de adoptie-verschillen tussen generaties. Hieruit bleek dat leden van Generatie Y, ook wel Millennials genaamd, het meest gebruik maken van niet-traditionele aanbieders van financiële dienstverlening. Ruim 60% van de consumenten uit deze generatie is klant bij één of meerdere FinTech-bedrijven. Ook blijkt dat technologisch onderlegde consumenten vaker gebruik maken van FinTech-diensten dan consumenten die dat niet zijn – 67,3% tegenover 33,6%. Verder blijkt uit het onderzoek dat als een consument diensten afneemt van tenminste één FinTech-bedrijf er vaak meer aanbieders volgen – van de FinTech-gebruikers maakt 46,2% gebruik van drie of meer FinTech-aanbieders, terwijl een minderheid van 10,7% klant is bij maar één aanbieder.

Customer trust of traditional and non traditional firms

Vertrouwen in dienstverleners blijft een belangrijke factor, zeker wanneer het om persoonlijke financiën gaat. Het vertrouwen in financiële dienstverleners blijft echter wereldwijd op een laag pitje, met slechts 36,6% van de consumenten die aangeeft dat hij of zij vertrouwen heeft in zijn of haar traditionele dienstverlener. Voor FinTech-bedrijven ligt het vertrouwen nog lager, met 23,6% die aangeeft te vertrouwen in niet-traditionele spelers. Wel blijkt dat FinTechs veel te winnen hebben met het bieden van positieve ervaringen aan hun klanten. Van de consumenten die al een keer positief in aanraking zijn gekomen met een FinTech heeft 56,3% vertrouwen in niet-traditionele spelers, terwijl een positieve ervaring met een traditionele bank of verzekeraar het vertrouwen verhoogt tot 52,9%.

Capgemini en Efma werken tevens samen voor de jaarlijkse publicatie van het World Retail Banking Report.