“De financiële sector kan echt iets goeds doen voor het klimaat”

03 augustus 2021 Banken.nl 4 min. leestijd
Profielen
Meer nieuws over

Om de klimaatdoelstellingen van Parijs 2030 te halen is er 6,35 biljoen euro per jaar nodig. De financiële sector speelt dus een centrale rol in de transformatie naar een koolstofarme economie. Bijvoorbeeld door de klimaatrisico’s van een bedrijf mee te nemen in de prijsstelling van leningen.

Echter: uit een recente pan-Europese benchmarkstudie blijkt dat de kwaliteit van duurzame gegevens een grote zorg is: we kunnen dus niet oordelen op basis van de huidige duurzaamheidsdata. “Het standaardiseren van duurzaamheidsrapportages zou een oplossing kunnen bieden”, vertelt Sander Middendorp, CEO van SBR Nexus.

Maar hoe kunnen we de uitwisseling van duurzaamheidsdata efficiënt organiseren? Volgens Middendorp is op 21 april dit jaar een mooie stap gezet toen de Europese Commissie de voorgestelde Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) heeft aangenomen. “Deze CSRD verscherpt de rapportagevereisten op het gebied van duurzaamheid van grote ondernemingen en beursgenoteerde ondernemingen."

Sander Middendorp, CEO van SBR Nexus

"Op termijn komt de duurzaamheidsrapportage daarmee op één lijn met de financiële rapportage.” En dan komen we direct bij een belangrijke uitdaging licht Middendorp toe. “Voor het mkb geldt (nog) geen rapportageplicht als het gaat om duurzaamheid. Dat terwijl tot 70% van de CO2-voetafdruk van grote ondernemingen wordt veroorzaakt in de toeleveringsketen, waar inderdaad: mkb’s onderdeel van zijn.”

Overigens betekent dit niet dat het mkb geen data heeft over duurzaamheidsprestaties, aldus Casper Stam, Head of Data, Finance, Risk & Compliance NL bij Capgemini. Samen met onder andere Middendorp heeft hij verschillende operationele modellen van duurzaamheidsrapportages nader onderzocht.  

“Bedrijven rapporteren wel over duurzaamheid, maar vaak gekoppeld aan het belang dat van binnenuit wordt gehecht aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Kortom, vanuit eigen context, eigen interpretatie en zonder duidelijke indicatoren waarmee een bedrijf over de jaren een goede dataset zou kunnen opbouwen.”  

Appels met appels vergelijken

Het moge duidelijk zijn: het verzamelen van eenduidige duurzaamheidsgegevens is een complexe aangelegenheid. “In de huidige aanpak komen dubbele gegevensverzamelingen op de markt en dat is kostbaar.” Gelukkig kunnen we het tij nog keren, aldus Middendorp. “Als er meer samenwerking op het gebied van deze gegevensverzameling komt, kunnen we per sector concrete, eerlijke standaarden en doelstellingen definiëren. Zodat een bakker wordt vergeleken met een bakker en een kledingfabrikant met een kledingfabrikant."

Deze doelstellingen en standaarden worden gebaseerd op de ‘netto nul’-doelstelling van de Europese Unie, waarmee iedereen kan worden aangespoord dit doel te behalen en het ook is aan te tonen. Hieruit volgen internationale standaardwaarden voor het meten van bijvoorbeeld de CO2-voetafdruk per onderneming.

Casper Stam, Head of Data, Finance, Risk & Compliance NL bij Capgemini

“Belangrijk hierbij is om de kosten van het verzamelen en analyseren te verlagen. Zowel voor bedrijven als gebruikers van de data”, aldus Stam. “Als we willen dat er gestuurd gaat worden op de duurzaamheidsprestaties van ondernemingen, dan moeten de kosten van ‘certificering’ drastisch verlaagd worden."

Duurzame stimulans

Middendorp is overtuigd: “De financiële sector kan echt iets goeds doen voor het klimaat als we samen tot een set goede standaardwaarden komen. Bouwen we nu aan een kwalitatieve dataset van duurzame gegevens, dan kunnen we in de nabije toekomst klimaatrisico’s meenemen in de prijsstelling van leningen en beleggingen. Naarmate een bedrijf meer schade aan het klimaat aanricht door zijn uitstoot, worden de prijzen hoger."

"Bovendien hebben banken een middel achter de hand om duurzaamheidsstrategieën te verlangen van bedrijven. Een belangrijke drive voor ondernemers om kritisch naar hun bedrijfsvoering te kijken op het gebied van duurzaamheid en emissies. Rapportageplicht of niet, de banken spelen een centrale rol bij de bewustwording dat controleerbare duurzaamheidsgegevens ook de weg naar de toekomst zijn voor het mkb.”

Lees hier de whitepaper ‘Sustainability Reporting' van SBR Nexus en Capgemini Invent