4 financiële instellingen Best Workplaces 2017

28 maart 2017 Banken.nl 4 min. leestijd
Profielen
Meer nieuws over

Dit jaar mogen 49 organisaties zich een ‘Best Workplace 2017’ noemen. Dat blijkt uit onderzoek van Great Place to Work Nederland onder ruim 35.000 respondenten. Onder de 49 bedrijven bevinden zich vier financiële instellingen en adviesbureaus die erkend worden voor hun employability en goed werkgeverschap: Viisi, Lloyds Bank, DELA en Univé. Dit jaar is ook Lindenhaeghe - opleidingsinstituut voor financieel professionals - terug te vinden in de lijst Best Workplaces 2017. 

Onderzoek

De organisaties die op de lijst van Best Workplaces staan, hebben werkomgevingen ontwikkeld waar vertrouwen, trots en plezier centraal staan. Het onderzoek van het Great Place to Work Institute kijkt naar vijf dimensies van goed werkgeverschap – ‘geloofwaardigheid’, ‘respect’, ‘eerlijkheid’, ‘trots’ en ‘kameraadschap’ – en bestaat uit twee onderdelen: een medewerker-perceptieonderzoek en een evaluatie van het werkgeversbeleid.

Bij de beoordeling van een organisatie telt het medewerkersonderzoek voor twee derde mee en de beleidsevaluatie voor een derde. De bedrijven die het beste presteren en voldoen aan de strenge criteria van het onderzoeksinstituut, mogen zichzelf een jaar lang een Best Workplace noemen en worden opgenomen in de Great Place to Work ranking. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen drie organisatiecategorieën: Large & Multinational (>250 medewerkers), Medium Sized (50-250 professionals) en Small & Young Workplaces (20-50 werknemers).

Lloyds Bank op plek 8

Voor de tweede keer op rij staat Lloyds Bank in de lijst van Best Workplaces. Dit jaar staat de bank op de 8ste plek in de categorie 'large & multinationals'. Vorig jaar stond Lloyds Bank nog op de 21ste positie in de categorie Medium Sized organisaties (50-250 werknemers). “Binnen de financiële sector zijn wij in Nederland met ruim 100 medewerkers nog een relatief kleine organisatie. Juist die relatieve kleinschaligheid is een van de factoren die ons succesvol maakt op de Nederlandse markt. Wij zien dat financieel adviseurs en business partners het waarderen dat zij contact hebben met een vaste groep medewerkers en er volop gelegenheid bestaat om individuele dossiers te bepreken. Maar ook onze medewerkers waarderen deze situatie. Zij behandelen het hele dossier en zijn daar ook zelf verantwoordelijk voor. Dat zorgt voor een grote mate van betrokkenheid bij de klant, de betrokken adviseur en verkort de doorlooptijd van een dossier”, aldus Joyce Ros, Head of Operations Lloyds Bank tegenover VVP.

Best Workplaces Large firms and Multinational 1-10

Viisi op plek 10

Ook voor financieel adviesbureau Viisi is dit het tweede jaar op rij dat ze zich mogen mengen tussen de ‘Best Workplaces’ van Nederland. In de categorie Small & Young werkgevers staat het financieel adviesbureau op plek 10. Vorig stond Viisi in dezelfde categorie op de 11de positie

Best Workplaces Small and Young 1-10

In totaal hebben 113 organisaties en ruim 35.000 respondenten meegewerkt aan de 2017-editie van het onderzoek in Nederland. 67 organisaties dongen mee naar een plek in de lijst van Best Workplaces, waarvan uiteindelijk 49 konden voldoen aan de criteria van het Great Place to Work Institute en een plek op de lijst hebben behaald.

Over de hele linie blijkt de relatie tussen werknemers onderling, op basis van plezier en verbondenheid, veruit de hoogst scorende dimensie in het onderzoek van 2017 met 87%. 70% van de medewerkers van de Best Workplaces worden betrokken bij beslissingen over hun werk en werkomgeving, terwijl dit percentage in de top 5 nog hoger ligt met 86%. 88% bevestigt dat vertrouwen in de medewerkers en het bieden van ruimte voor het goed uit kunnen voeren van hun functie hun bedrijf tot een Best Workplace maken, met maar liefst 97% onder medewerkers van de top 5 die dit bekrachtigen.