Aantal woningverkopen neemt pas in 2018 af

06 januari 2017 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Na een groei van het aantal woningverkopen met 20% in 2016, verwacht het Economisch Bureau van ABN AMRO in 2017 nog een lichte stijging van 5% in het aantal verkochte koopwoningen. Pas in het jaar daarna neemt het aantal woningverkopen weer af, mede door stijgende rente en een tekort aan beschikbare koopwoningen.

Het Economisch Bureau van ABN AMRO brengt periodiek de belangrijkste ontwikkelingen van de Nederlandse woningmarkt in kaart, in zijn ‘Woningmarktmonitor’. In de meest recente editie van de publicatie geeft de bank onder meer inzicht in hoe het aantal woningverkopen zich heeft ontwikkeld in het afgelopen jaar en geeft verwachtingen voor de komende 24 maanden.

Uit de Monitor blijkt dat het aantal woningverkopen in 2016 is gestegen met maar liefst 20% ten opzichte van 2015, een stuk harder dan verwacht. Daarmee is volgens de bank een nieuw record in het aantal woningverkopen bereikt. Ook de gemiddelde prijs voor een koopwoning is gestegen, met 5% groei in 2016. “De Nederlandse huizenmarkt liet in 2016 een opmerkelijk sterk verder herstel zien. De woningverkopen lagen op recordhoogte en de prijzen stegen fors. Wel waren er regionale verschillen. Het herstel was vooral zichtbaar in de grotere steden”, aldus de onderzoekers. 

Aantal woningverkopen neemt pas af in 2018

Ook de komende jaren blijft de woningmarkt volgens ABN AMRO goed presteren. Philip Bokeloh, econoom van het Economisch Bureau van ABN AMRO: “We verwachten dat de woningmarkt in 2017 opnieuw een toename van de verkopen en hogere prijzen laat zien.” Wel zwakt de groei naar verwachting af, voorspelt Bokeloh: “Een gebrek aan woningen die te koop staan gaat een rem zetten op de toename van het aantal verkopen. Ook de licht stijgende hypotheekrente gaat daaraan bijdragen, omdat het woningen minder betaalbaar maakt. Bovendien is het voor starters steeds lastiger een huis te kopen, omdat de prijzen zijn gestegen en hypotheeknormen strenger zijn. In 2018 leidt dit volgens ons tot een lichte daling van de woningverkopen.” 

Er zijn meerdere factoren die bijdragen aan de stijging van het aantal woningverkopen in het komende jaar. Zo hebben volgens het Economisch Bureau een relatief grote groep huizenbezitters een verhuizing uitgesteld omdat zij kampten met restschuldproblemen. Nu de woningprijzen weer zijn gestegen, bestaat er volgens de bank de kans dat zij zich nu alsnog op de woningmarkt zullen begeven. Het Economisch Bureau verwacht dat de inhaalvraag in 2017 aanhoudt en het aandeel van doorstromers in de verkopen verder toeneemt. Bokeloh: “Toch zien we de verkoopstijging in de meeste provincies al afvlakken. Dat komt vooral omdat het woningaanbod achterblijft bij de vraag, want het is voor woningzoekers steeds lastiger een huis te vinden dat aansluit bij hun woonwensen. Dit zwakt de groei van het aantal verkopen af.” Door het gebrek aan nieuwbouwwoningen, neemt dit tekort verder toe en stijgen ook de huizenprijzen.

In 2018 zal het aantal woningverkopen naar verwachting weer met 5% teruglopen, en vertraagt de prijsstijging van koopwoningen in Nederland naar 3%. “Naarmate de rente verder oploopt, wordt het moeilijker om een huis te kopen. De hypotheeknormen zijn de afgelopen jaren aangescherpt. Omdat de rente toen daalde, had dat weinig effect op de prijsontwikkeling. Als de rente stijgt, verandert dat. Daarom verwachten we dat de prijzen in 2018 minder hard zullen stijgen”, aldus Bokeloh.