ABN AMRO verwacht afname groeitempo woningverkopen

08 januari 2016 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

Het aantal woningverkopen zal de komende jaren minder hard stijgen dan in 2015. En de stijging van de huizenprijzen zal in 2016 net zo hoog zijn als in 2015. Dat verwacht het Economisch Bureau van ABN AMRO. Verder laat de bank weten dat het voor de rust op de woningmarkt beter is als in 2016 van de geplande verlaging van de NHG-grens (Nationale Hypotheek Garantie) wordt afgezien.

Philip Bokeloh, econoom bij ABN AMRO: “Sinds het begin van de crisis in 2009 zijn er jaarlijks minder huizen verkocht dan in de periode daarvoor. In totaal betekende dat tot nu toe 400.000 minder huizenverkopen in de afgelopen zes jaar. Er is nu sprake van een inhaalslag. Veel mensen die de afgelopen jaren van de woningmarkt wegbleven, kopen alsnog een huis. We verwachten niet dat die hele achterstand wordt ingelopen. Er is namelijk een groep huiseigenaren met een restschuld, die terughoudend is om te verhuizen. Maar als de economie gunstig blijft, wordt een deel van de 400.000 woningen zeker wel alsnog verkocht.”

ABN AMRO - Huisverkoop

Stijging huizenprijs even hoog als in 2015

ABN AMRO verwacht dat de huizenprijzen in 2016 met 3% stijgen. De toename komt waarschijnlijk uit op hetzelfde percentage als afgelopen jaar. In 2015 zijn de huizenprijzen naar schatting met 3% gestegen. Ook in 2017 nemen de woningprijzen toe, maar de economen van de bank denken dat de stijging dan lager uitvalt vanwege een licht stijgende rente. Het Economisch Bureau houdt voor volgend jaar rekening met een toename van de prijzen van 2%.

Verlaging NHG-grens

In 2015 sloot ruim de helft van de woningkopers de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) af. Dat is aanzienlijk minder dan in 2013, toen driekwart van de hypotheken met NHG werd afgesloten. Het Economisch Bureau denkt dat het aantal na 1 juli 2016 verder slinkt, want dan staat wederom een verlaging van de NHG-grens gepland (maximaal €225.000). Bokeloh: “Vanaf 2017 is de NHG-grens gekoppeld aan de gemiddelde koopsom, die momenteel €236.000 is. Dat betekent dat de grens in 2017 weer moet worden verhoogd. Voor de rust op de woningmarkt is het volgens marktpartijen beter als in 2016 van de geplande verlaging wordt afgezien.”