Derde jongeren komt niet aan huis door hypotheekregels

15 juni 2016 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Onderzoek van ABN AMRO toont aan dat bijna een derde van de starters op de koophuizenmarkt tussen de 18 en 35 jaar verwacht geen woning te kunnen kopen in de komende twee jaar. Gebrek aan spaargeld zou ervoor zorgen dat zij de bijkomende kosten niet kunnen dekken, zoals de notariskosten en de overdrachtsbelasting.

Sinds enige tijd wordt ieder jaar het maximale leenbedrag voor een hypotheek in Nederland met 1% naar beneden bijgesteld. In 2016 is het maximale hypotheekbedrag nog maar 102% van de waarde van de woning, terwijl dit maximum eerst veel hoger lag. Tot 2018 wordt de leengrens verder naar beneden gebracht, tot 100%. Deze verlaging is ervoor bedoeld om de financiële stabiliteit van consumenten te bewaken – te veel lenen verslechtert de financiële positie.

Woningaanbod voor jongeren

Uit recent onderzoek van ABN AMRO blijkt dat de regels echter een negatief effect hebben voor de starters op de koopwoningmarkt. Bijna 33% van de jongeren (18-35 jaar) die zich actief oriënteren op de woningmarkt geeft aan de komende twee jaar waarschijnlijk geen woning te kunnen kopen. Doordat het maximale leenbedrag naar beneden is bijgesteld en het hen ontbreekt aan spaargeld kunnen zij niet de bijkomende kosten dekken die komen kijken bij de aankoop van een huis.

Philip Bokeloh, econoom bij ABN AMRO: “De aanscherping van de hypotheekregels treft vooral jongeren, want zij hebben nog weinig kans gehad om geld te sparen. Een eigen woning kopen is daardoor lastiger. Deze groep profiteert dus niet altijd van de lage hypotheekrente. Mede door deze lage hypotheekrente neemt het aantal woningverkopen sterk toe. Jongeren tot 35 jaar hebben hier een steeds kleiner aandeel in. In 2010 was het aandeel van deze groep in het totaal aantal woningverkopen 60%. Tegenwoordig is dat minder dan de helft.” Kosten die jongeren niet kunnen betalen zijn onder meer de notariskosten en de overdrachtsbelasting.

Volgens het onderzoek kan financiële hulp van ouders uitkomst bieden voor de jongeren die op eigen kracht geen huis kunnen kopen. Ruim een derde van de jongeren geeft aan bereid te zijn om zijn of haar ouders om financiële hulp te vragen. De helft van de ouders geeft op hun beurt aan, als zij daarom gevraagd worden, te willen bijdragen aan de aankoop in de vorm van een lening of gift. 30% geeft aan dit te overwegen. De ouders die aangeven niet hun kinderen financieel bij te staan, geven in bijna 75% van de gevallen aan hier de financiële middelen niet voor te hebben.

Ook blijkt dat financiële hulp bijna altijd aan de ouders gevraagd wordt. Slechts 2% vraagt hulp aan overige familie, vrienden of kennissen.