AFM: meer inzicht in risico's crowdfunding nodig

04 januari 2017 Banken.nl 2 min. leestijd

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft de verwachting uitgesproken dat crowdfundingplatformen hun verantwoordelijkheid nemen en hun informatieverstrekking aangaande risico’s verbeteren. Vooral op het gebied van wanbetalingen moet meer inzicht worden gegeven, waar platformen nu nog te veel focussen op de kansen die crowdfunding biedt.

Volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) moet er door crowdfundingplatformen duidelijke informatie worden verstrekt over het uitblijven van betalingen – wanbetalingen – en de impact daarvan op het netto rendement van investeerders. “Crowdfunding biedt kansen - financierings- en investeringsmogelijkheden - maar er kleven ook risico's aan. De informatieverstrekking door crowdfundingplatformen focust met name op de kansen en minder op de risico’s”, zo stelt de AFM.

In de crowdfundingsector is momenteel hoofdzakelijk sprake van zelfregulering. Volgens de AFM brengt dit een extra verantwoordelijkheid met zich mee voor bedrijven in de sector, namelijk om meer en beter te informeren over de risico’s van crowdfunding en een realistisch beeld te geven van de mate waarin geldvragers aan hun betalingsverplichtingen voldoen. Hoewel een aantal platformen al stappen heeft gezet ter verbetering van de informatieverstrekking, ziet de AFM ruimte voor de hele crowdfundingsector om hun informatieverstrekking op het gebied van wanbetalingen te verbeteren.

“Het is de verantwoordelijkheid van platformen om consumenten een realistisch beeld te geven van de mate waarin geldvragers aan hun betalingsverplichtingen voldoen. In een jonge innovatieve sector bestaat de kans dat risico’s onvoldoende onder de aandacht worden gebracht en slecht nieuws wordt uitgesteld”, aldus de toezichthouder.

Een ander punt dat de AFM aandraagt is dat platformen nu geregeld losse statistieken vermelden op hun website, zonder nadere toelichting, en deze gebruiken als marketingmiddel. Dit is volgens de AFM onwenselijk. “Informatie moet in de juiste context worden geplaatst en het moet duidelijk zijn hoe bepaalde statistieken tot stand zijn gekomen.” Volgens de toezichthouder bestaat deze juiste context tenminste uit de volgende informatie:

  • de totale bemiddelde som
  • aflossingen en uitbetaalde rente
  • het totaal aan betalingsachterstanden en afboekingen
  • een uitsplitsing van betalingsachterstanden
  • het bedrag dat nog afgelost moet worden.

In het voorjaar van 2017 stelt de AFM vast of de crowdfundingplatformen voldoende stappen hebben gezet om hun informatieverstrekking over risico’s en wanbetalingen te verbeteren en te verduidelijken.