Toegang markt financiële innovatie vergroot

28 december 2016 Banken.nl 2 min. leestijd

Financiële toezichthouders Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) hebben de nieuwe aanpak ‘Maatwerk voor Innovatie’ gelanceerd. De aanpak verruimt de markttoegang voor innovatieve financiële diensten door nadrukkelijker te kijken naar de ruimte die geboden wordt door de wetgever.

De opkomst van een nieuwe generatie financiële technologie (FinTech) zorgt voor een diepgaande vernieuwing van het financiële landschap. Ook in Nederland groeit het aantal FinTech-bedrijven, vaak jonge startups die innovatieve financiële technologie inzetten om hun intrede te maken in de financiële sector, de afgelopen jaren sterk. Dit blijkt onder meer uit de infographic Dutch Fintech Landscape 3.0, uitgebracht door FinTech platform Holland Fintech. 

Financiële toezichthouders AFM en DNB zijn positief over de opkomst van de nieuwe technologische spelers in de financiële sector. De FinTech-bedrijven leveren in hun ogen een positieve bijdrage aan de innovatie, concurrentie en efficiëntie in het financiële landschap. Om de succesvolle intrede van nieuwe spelers op de markt te stimuleren kondigden de toezichthouders in juni 2016 aan gezamenlijk te zullen onderzoeken hoe zij hun beleid en toezicht beter kunnen inrichten met het oog op snelle financieel-technologische ontwikkelingen. 

Maatwerk
Op basis van het gezamenlijke onderzoek hebben de financiële toezichthouders besloten een nieuwe aanpak te lanceren voor de manier waarop zij nieuwe spelers toegang verlenen tot de markt. Via de nieuwe aanpak, genaamd ‘Maatwerk voor Innovatie’ (‘Regulatory sandbox’), gaan de AFM en DNB bij het toelaten van nieuwe innovatieve dienstverlening voortaan nadrukkelijk kijken naar de ruimte die de wetgever biedt bij de naleving van de regels. Bestaand beleid wordt opnieuw bekeken en, met het oog op nieuwe ontwikkelingen, zo nodig aangepast. Zo willen de toezichthouder onnodige belemmeringen wegnemen voor het naar de markt brengen van innovatieve financiële producten, diensten of bedrijfsmodellen.

Belangrijk uitgangspunt van de nieuwe aanpak is dat wanneer wet- en regelgeving marktintrede van innovatieve concepten belemmeren, er nadrukkelijk gekeken wordt naar het achterliggende doel van deze wet- en regelgeving. “Als het innovatieve initiatief daaraan tegemoet komt, zal de toezichthouder de wettelijke ruimte benutten die zij heeft om maatwerk te bieden. De normen die voortvloeien uit het toezicht worden daarbij gehandhaafd, maar met een invulling die innovatie accommodeert”, aldus DNB. Naast het ‘Maatwerk’ kan met ingang van 2017 ook gebruik worden gemaakt van de mogelijkheid om actief te zijn op basis van een deelvergunning, een vergunning met voorschriften of een opt-in vergunning.