AFM en DNB verruimen mogelijkheden financiële innovatie

13 juni 2016 Banken.nl 3 min. leestijd

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) hebben aangekondigd de mogelijkheden voor financiële innovatie te zullen gaan verruimen. Ter ondersteuning van deze doelstelling hebben de toezichthouders een gezamenlijke InnovationHub gelanceerd, waar innovatieve partijen in de financiële sector in contact kunnen komen met de toezichthouders.

Eind vorige week hebben de AFM en DNB aangekondigd samen te zullen werken aan het verruimen van de mogelijkheden voor innovatieve initiatieven op de financiële markt. Samen gaan zij op onderzoek uit naar manieren waarop zij het beleid en hun toezicht beter kunnen inrichten om financiële innovatie te stimuleren. Met een toegankelijker toezichtregime willen de AFM en DNB meer ruimte geven aan de positieve bijdrage van innovatie aan de concurrentie en efficiëntie van de financiële sector. “Tegelijkertijd willen we de mogelijke risico’s van innovatieve initiatieven bewaken vanuit onze mandaten als toezichthouder. De AFM richt zich hierbij op eerlijke en transparante financiële markten en DNB op solide en integere financiële instellingen”, aldus een woordvoerder van DNB.

Tegelijk met het nieuws hebben de twee toezichthouders een nieuw deel gelanceerd op hun websites, genaamd InnovationHub. De InnovationHub is een gezamenlijk aanspreekpunt voor innovatieve partijen op de financiële markten. Zij kunnen hier op laagdrempelige wijze met de toezichthouders in contact komen en hun vraagstukken op het gebied van financiële innovatie en regulering aan hen voorleggen. De toezichthouders bieden via de Hub vooral ondersteuning in een vroege fase van het operationaliseren van een financiële innovatie, voorafgaand aan een vergunningentraject. Later in 2016 willen de toezichthouders de activiteiten van het platform uitbouwen tot een centrale vindplaats van beleidszaken die gerelateerd zijn aan financiële innovatie, zoals raadplegingen, beleidsvoorstellen, veel gestelde vragen en andere informatie.

Op de InnovationHub is een discussiedocument gepubliceerd. In het discussiedocument vragen de AFM en DNB aan de markt om mee te denken over een aantal mogelijkheden voor aanpassingen in het toezicht die kunnen bijdragen aan verantwoorde innovatie in de financiële sector. De toezichthouders presenteren in het document een aantal scenario’s voor de mogelijke implicaties van innovatie voor de financiële sector en een aantal verkenningen voor aanpassingen binnen en buiten de bestaande wet- en regelgeving. Het gaat bij die aanpassingen vooral om de instelling van een ‘regulatory sandbox’, een soort ‘proeftuin’ voor het testen van innovatieve financiële producten en bedrijfsmodellen in een gecontroleerde omgeving.

Doel van het document is om te peilen welke aanpassingen er volgens marktpartijen en andere betrokkenen nodig zijn aan het beleid en toezichtkader van de AFM en DNB. Binnen de bestaande regelgeving wordt een aantal opties voorgelegd voor aanpassingen in de sfeer van de vergunningverlening. Zo worden opties voorgelegd over het verstrekken van een vergunning onder voorwaarden en een vrijwillige bankvergunning (‘opt-in’). Marktpartijen kunnen tot 1 september via de InnovationHub reageren op het discussiedocument, waarbij de reacties –als de inzenders daar geen bezwaar tegen hebben- daar ook worden gepubliceerd.