EY: Bitcoin verandert financiele dienstensector radicaal

18 december 2013 Banken.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Bitcoins hebben het potentieel om de financiële dienstensector radicaal te veranderen. Als de overheden en de financiële sector de juiste manier vinden om de digitale munt te reguleren, dan is de kans dat dit inderdaad gebeurt vrij groot, concludeert accountants- en adviesbureau EY in een internationaal rapport.

Bitcoin hype
Bitcoins zijn nog altijd een enorme hype. Er is echter veel controverse rondom de digitale munt, criticasters wijzen naar de lage mate van regulering en de ongegronde ‘hype’ status die de munt krijgt. Anderen noemen het een bubble, en menen dat de huidige prijs, die onlangs de $1.000 dollargrens overschreed en momenteel rond de $700 zweeft, niet duurzaam is. Tegelijkertijd zijn sommige Bitcoindeskundigen lovend, en onderstrepen het feit dat het de monopolie van banken en financiële instellingen doorbreekt en consumenten een moreler valutasysteem biedt.

bitcoins

Verdeelde meningen
De verschillende meningen worden het best geïllustreerd door de grote tegenstrijdige ideeën die door (centrale) banken zijn gepubliceerd. Zo stelde de Volksbank in China dat de Bitcoin geen ‘echte betekenis’ heeft en daardoor nimmer dezelfde juridische status van reguliere valuta kan verkrijgen.

In de VS oordeelde een Texaanse rechter enkele maanden terug dat de Bitcoin een valuta of een vorm van geld is en is daarmee een wettig betaalmiddel. Ook de Duitse regering beschouwde de Bitcoin al als rekeneenheid en ‘rechtmatig’ betaalmiddel.

Morgan Stanley noemde de impact van Bitcoin onlangs ‘verbluffend’. Tot slot, de centrale bank in Frankrijk gaf onlangs aan dat voorzichtigheid bij het gebruik van de Bitcoin geboden is. De bank wijst op de hoge speculatieve aard van de digitale valuta en geeft aan dat de Bitcoin een financieel risico is voor de gebruikers.

Significante voordelen
In het EY rapport komt naar voren dat de digitale munt significante voordelen voor de financiële dienstenindustrie kan opleveren, aangezien het de kosten van het beheren van valutasystemen drastisch kan verlagen. Zo is bijvoorbeeld het beheren van fysiek geld met toegangspunten (pinautomaten) een relatief dure taak voor banken. Als dit door een virtueel systeem kan worden vervangen dan zouden deze kosten enorm verlaagd kunnen worden.

Ook de kosten voor internationale transacties zouden dalen, aangezien Bitcoin een gestandaardiseerd format heeft, in tegenstelling tot de honderden verschillende gebruikte munteenheden wereldwijd. Bovendien, de algemene beheerkosten voor valutasystemen zouden dalen, aangezien papieren systemen duurder zijn om te onderhouden. Tenslotte, Bitcoins zouden, mits in theorie goed beheerd en beschermd, een grote stap kunnen vormen in het bestrijden van zwart geld, aangezien het traceren van digitale transacties makkelijker door te voeren is, vergeleken met fysiek geld.

Risico's
Hoewel het adviesbedrijf het potentieel van Bitcoins als een potentiële ‘game changer’ ziet, kleven er tegelijkertijd diverse risico’s aan. Het risico van een cyberaanval op Bitcoins staat bovenaan – “het zou een grote fout zijn als iemand denkt dat Bitcoin niet kwetsbaar voor hacks zou zijn” aldus de onderzoekers. Vanuit een acceptatieperspectief geeft EY aan dat Bitcoins alleen echt van de grond zullen komen wanneer overheden een manier vinden om de digitale munteenheid te reguleren.