Pim Mol gaat reputatiemanagement Rabobank optuigen

18 december 2013 Banken.nl 4 min. leestijd
Profiel

Pim Mol, Directeur Private Banking bij Rabobank, maakt een interne overstap naar de afdeling Corporate Affairs. Per 1 januari 2014 gaat hij binnen Rabobank verder als Directeur Corporate Affairs. Zijn belangrijkste opdracht is het belang van reputatiemanagement goed binnen de bank te positioneren. In die rol zal hij rechtstreeks rapporteren aan interim- bestuursvoorzitter Marinus Minderhoud. Pim Mol blijft in zijn nieuwe rol nauw betrokken bij de voorbereiding van de beursnotering van de Rabocertificaten in januari 2014. Hij blijft ook voorzitter van zowel de interne stuurgroep Klantbelang Centraal als van de raad van commissarissen van Schretlen & Co.

Belangrijke rol, juiste persoon

Rinus Minderhoud: “De Raad van Bestuur is zeer ingenomen met deze benoeming. Door de ingrijpende veranderingen in de financiële wereld is het belang van reputatiemanagement sterk toegenomen. De zeer kritische houding van de samenleving naar de financiële sector, verscherpte concurrentie, strengere regelgeving en kapitaalseisen, de noodzaak van rendementsverbetering en digitalisering spelen daarbij een belangrijke rol. Pim heeft als Directeur Private Banking bewezen een sterke klantgerichtheid te combineren met een brede visie en groot intern draagvlak. De Raad van Bestuur is Pim zeer dankbaar voor al zijn inzet en resultaten als directeur Private Banking en wenst hem veel succes in zijn nieuwe rol.  De nu ontstane vacature Directeur Private Banking zal zo spoedig mogelijk worden ingevuld. Dit zal in samenhang worden bezien met de voorgenomen aanpassingen in de topstructuur van Rabobank Nederland.”

Reputatie in het geding

De reputatie van de bank is in het geding, door de fraude met rentetarieven van leningen van banken onderling (Libor-affaire), de kwestie rondom de ledencertificaten en het dopingschandaal rond de Rabo-wielerploeg

Pim-Mol-naar-Corporate-Affairs

Logische vervolgstap

“Een logische vervolgstap”, zo typeert Mol zijn benoeming. “Het is in deze tijden niet altijd leuk om voor Rabobank te werken, maar als je dit verzoek krijgt, moet je ook je verantwoordelijkheid nemen en dat doe ik vol overgave”. Mol wordt algemeen gezien als een bankier die toegankelijk is en helder communiceert. Volgens Mol is ook bij private banking reputatiemanagement een belangrijk issue. Banken worden steeds nadrukkelijker kritisch benaderd in de media en in de maatschappij. “Ik ben de afgelopen zes jaar veel bezig geweest met klantbelang, met de toezichthouder en met veranderingen in de sector zoals het provisieverbod”, zegt Mol.

Van productgedreven naar adviesgedreven

De afgelopen 6 jaar heeft Mol, als directeur private banking het nodige bereikt. “We zijn in die periode 3 keer tot de beste private bank van Nederland verkozen op basis van klantwaarderingen, we waren mede-initiator van het kickbackherenakkoord met de AFM en vijf andere banken, we hebben onze portefeuilles geconformeerd aan de maatschappelijk verantwoorde UNPRO-voorwaarden van de VN. De hele insteek is veranderd van productgedreven naar adviesgedreven”, stelt Pim Mol.

Hervormingen doorvoeren

Mol heeft er veel zin in. “We moeten de huidige serieuze kwesties die spelen (bijv.Libor) goed afhandelen, daarin ons beleid bepalen en zorgen dat we dit soort issues in de toekomst voorkomen door ons veel pro-actiever op te stellen”, zegt Mol tegenover Iexprofs.nl. Rabobank moet zich daarnaast meer verbindend opstellen, aldus Mol. “Naar klanten, naar de samenleving en naar de stakeholders toe”. In het transformatieproces van de bankensector wil Mol sectorbreed optrekken met andere banken en de AFM. De bankensector moet in de geest van het kickbackakkoord zelf stappen zetten en hervormingen doorvoeren, aldus Mol. “We moeten laten zien dat het ons menens is”.

Beslissingen die de toekomst bepalen

Pim Mol: “Rabobank staat voor zeer belangrijke beslissingen met een grote impact op de bediening van onze klanten. Beslissingen die onze eigen organisatie sterk zullen beïnvloeden en die essentieel zijn om het vertrouwen in Rabobank te herstellen en de bank naar een voorspoedige toekomst te leiden. Ik zie ernaar uit om daar mijn bijdrage aan te leveren."