ABN AMRO MeesPierson gaat schatzoeken in bedrijven

12 december 2013 Banken.nl 3 min. leestijd

Het eerste kwartaal van 2014 staat voor ABN AMRO MeesPierson in het teken van Europese aandelen en ondernemingen die onder druk staan om extra aandeelhouderswaarde te genereren via de inkoop van aandelen of de verkoop van bedrijfsonderdelen. Dit valt te lezen in het rapport over de beleggingsstrategie voor het eerste kwartaal van 2014 dat is gepubliceerd onder de titel ‘Op naar evenwicht’.

Vizier op dividendaandelen en ondernemingen

De private bank is nog steeds overwogen in aandelen als beleggingscategorie en heeft onlangs het belang in Europese aandelen verhoogd van neutraal naar overwogen. Deze beslissing werd genomen op grond van de waarderingsniveaus, het winstherstel ten opzichte van andere markten en de historisch gemiddelden. Het eerste kwartaal van 2014 staat voor ABN AMRO MeesPierson wat aandelenthema betreft in het teken van ‘Schatzoeken in bedrijven’, aldus Ben Steinebach, Hoofd Beleggingsstrategie. Hierbij moet gedacht worden aan bedrijven die onder druk staan om extra aandeelhouderswaarde te genereren via de inkoop van aandelen of een herstructurering. Tot deze categorie behoren ondernemingen zoals Amgen, Apple, Dow Chemical, SBM Offshore, Gilead, Microsoft, Nestlé en Novartis.

ABN AMRO Meespierson - Europese aandelenmarkt

Gunstig klimaat voor aandelen en bedrijfsobligaties

ABN AMRO verwacht dat de wereldeconomie in 2014 met 3,7% groeit, en denkt dat de centrale banken eerst duidelijker bewijs van een breed gedragen economisch herstel willen zien voordat zij hun monetair beleid gaan verkrappen uit vrees voor inflatie. Op het ogenblik is het risico van deflatie echter nog steeds groter, wat wordt bevestigd door de recente renteverlaging van de ECB. Steinebach: “De wereldeconomie komt steeds meer op stoom en de rente zal door de geringe inflatie nog langer op het huidige lage niveau blijven. Dit is een gunstig klimaat voor aandelen en bedrijfsobligaties. Bovendien bieden de geringe koersfluctuaties en de toenemende verschillen in koersontwikkeling tussen beleggingscategorieën goede mogelijkheden om via spreiding het portefeuillerisico te verminderen.”

Focus op consumptiegoederen en telecommunicatie verhoogd

De assetallocatie in de gemengde risicoprofielen van de private bank is ten opzichte van het vorige kwartaal niet gewijzigd: aandelen 44% (overwogen), obligaties 37% (onderwogen) en liquide middelen 9%. Hedge funds, vastgoed en grondstoffen hebben hun weging van respectievelijk 5%, 3% en 2% behouden. De weging van de cyclische industriële sector is teruggebracht naar neutraal, terwijl het belang in de sectoren consumptiegoederen en telecommunicatie is verhoogd van onderwogen naar neutraal. De waarderingen van industriële bedrijven zijn na recente koersstijgingen opgelopen, terwijl de vooruitzichten voor consumptiegoederen en telecom zijn verbeterd.

Positief over bedrijfsobligaties en Zuid-Europese staatobligaties

De bank handhaaft de onderweging in obligaties, maar is positief over bedrijfsobligaties. Daarnaast zouden het komende jaar Spaanse en Italiaanse staatsobligaties een belangrijke inkomstenbron kunnen worden voor beleggingsportefeuilles, aldus ABN AMRO. Op valutagebied gaat de voorkeur uit naar de Amerikaanse dollar, het Britse pond, de Zweedse kroon en de Chinese yuan. De bank blijft op de korte termijn negatief over grondstoffen, maar is gematigd positief over event-driven hedge funds.