NVB: Eenzijdige verhoging leverage ratio is schadelijk

21 november 2013 Banken.nl 2 min. leestijd

De Nederlandse economie zal geschaad worden als het kabinet besluit om in Nederland de leverage ratio te verhogen, waardoor in Nederland strengere kapitaaleisen gaan gelden dan in andere Europese landen. Een besluit over een verhoging van de leverage ratio zou in Europees verband genomen moeten worden. Dit staat in de brief die NVB-voorzitter Chris Buijink vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd ter voorbereiding op het Rondetafelgesprek kabinetsvisie Nederlandse bankensector. In juni deed de Commissie Wijffels de aanbeveling om de leverage ratio te verhogen, maar dan alleen wel in Europees verband.

Alleen in combinatie met risicogewogen kapitaaleisen

De NVB laat in de brief weten de initiatieven te ondersteunen die de financiële sector beter in staat stelt om tegenslagen op te vangen. In deze lijn ondersteunt de NVB ook de ontwikkelingen rondom de introductie van de leverage ratio. Ze benadrukt hierbij wel dat deze maatregel moet worden toegepast in combinatie met risicogewogen kapitaaleisen. De leverage ratio is niet gebaseerd op risicogewogen kapitaal waardoor het uitsluitend dient als bodem onder de risicogewogen kapitaaleisen, als 'slot op de deur'. Alleen in combinatie met risicogewogen kapitaaleisen wordt voorkomen dat banken die minder risico nemen juist meer kapitaal moeten gaan aanhouden.  

NVB verwelkomt plannen kabinet

Besluitvorming alleen in Europees verband

De NVB is van mening dat de Nederlandse economie geschaad zal worden als het kabinet besluit om in Nederland de leverage ratio te verhogen, waardoor in Nederland strengere kapitaaleisen gaan gelden dan in andere Europese landen. Een besluit over een verhoging van de leverageratio zou in Europees verband genomen moeten worden.

In Europees verband wordt de hoogte van de leverage ratio en de gevolgen voor specifieke bedrijfsmodellen en de economie in zijn geheel onderzocht. De besluitvorming is niet afgerond en de NVB doet de aanbeveling om niet vooruit te lopen op deze Europese besluitvorming.

De banken bespreken vandaag de kabinetsvisie met de Tweede Kamer.