Commissie Wijffels: Overzicht van de aanbevelingen

01 juli 2013 Banken.nl 2 min. leestijd

Om de stabiliteit en de dienstbaarheid van de Nederlandse bankensector te vergroten moeten banken sneller voldoen aan de strengere kapitaaleisen, moet de bankensector concurrerender en diverser worden, moet de hypotheekportefeuille van banken worden verkleind  en moeten banken hun handelsactiviteiten scheiden van hun nutsactiviteiten wanneer deze een bepaald limiet te boven gaan. Dit zijn enkele aanbevelingen in het adviesrapport ‘Naar dienstbaar en stabiel bankwezen’ van de Commissie Structuur Nederlandse Banken (CSNB) onder leiding van oud-Rabobanktopman Herman Wijffels.

Aanbevelingen Commissie Structuur Nederlandse Banken op een rij
In opdracht van minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem heeft de onafhankelijke Commissie Structuur Nederlandse Banken onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de dienstbaarheid en de stabiliteit van de Nederlandse banken te vergroten.

Hieronder staan de belangrijkste aanbevelingen van de Commissie op een rij:

Dienstbaarheid:

 • Bevorder de diversiteit en de concurrentie in de Nederlandse bankensector:
  • Privatiseer de staatsbanken zodra de omstandigheden dit toelaten
  • Stimuleer de toetreding van buitenlandse banken
  • Maak ruimte voor alternatieve financieringsvormen (zoals crowdfunding, kredietunies, MKB obligaties en onderhandse leningen)
  • Voer standaardproducten in waardoor de dienstverlening makkelijker vergelijkbaar wordt
 • Zorg dat banken het vertrouwen van de samenleving herwinnen en laat banken aangeven welke rol ze willen spelen in de samenleving

Stabiliteit:

 • Versnel de invoering van de strengere kapitaaleisen voor de banken die in 2014 onder het Europese toezicht komen te vallen (van 2019 naar 2014)
 • Hanteer een minimum van boven de 3% voor het niet-risicogewogen kapitaal
 • Voer het Europese toezicht en het resolutiemechanisme gelijktijdig in voor sterk gekapitaliseerde banken
 • Verklein de omvang van de hypotheekportefeuille van het bankwezen:
  • Hevel de gegarandeerde hypotheken over van banken naar (inter)nationale institutionele beleggers via een Nationaal Hypotheek Instituut
  • Verlaag de maximale hypotheek tot 80% van de marktwaarde van het onderpand, rekening houdend met de ontwikkelingen van de huizenprijzen en in combinatie met andere hervormingen van de woningmarkt
 • Intensiveer het toezicht van de raden van commissarissen
 • Streef naar een gestructureerde bail-in regime met een duidelijk rangorde van de aansprakelijkheid van crediteuren
 • Scheid de nutsactiviteiten en handelsactiviteiten van banken wanneer de handelsactiviteiten een bepaald limiet te boven gaan.
 • Maak het mogelijk dat banken in geval van faillissement kunnen worden afgewikkeld zonder dat de kritische systeemrelevante activiteiten worden aangetast.

Reactie Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem
In een reactie op het uitgebrachte adviesrapport laat Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem weten na het zomerreces te komen met zijn integrale visie op de Nederlandse bankensector.