Delta Lloyd: Focus op kapitaalpositie en kosten

19 november 2013 Banken.nl 2 min. leestijd

Delta Lloyd zal zich het komende jaar sterk maken voor het verbeteren van haar kapitaalpositie, het verhogen van de klanttevredenheid en het verder verlagen van de operationele kosten. Delta Lloyd denk haar kapitaalpositie te kunnen versterken door autonome kapitaalontwikkeling, de verkoop van niet-kernactiviteiten, en de mogelijkheid voor aanvullende hybride financieringscapaciteit. Ook zal Delta Lloyd de doelstelling loslaten om het dividend jaarlijks met 3% te laten groeien. Dat blijkt uit een presentatie van Delta Lloyd tijdens de Investor Day op 18 november 2013.

Verbeteren van de solvabiliteit ratio heeft eerste prioriteit

"Vandaag presenteren wij meer details over de strategische vooruitgang van Delta Lloyd en geven wij aan hoe wij denken beter te blijven presteren ondanks de uitdagende marktomstandigheden", aldus Niek Hoek, bestuursvoorzitter Delta Lloyd. "Wij zijn goed gekapitaliseerd en hebben vertrouwen in onze solvabiliteitspositie en zijn voorbereid voor toekomstige kapitaalvereisten. Het verbeteren van de IGD solvabiliteit tot boven 200% ratio heeft nu eerste prioriteit. Onze dagelijkse bedrijfsvoering hebben wij nog verder aangescherpt en de maatregelen die wij hebben genomen om onze commerciële positie te verbeteren in het kader van ons streven naar duurzame winstgevendheid, werpen vruchten af. In een concurrerende markt, zijn wij erin geslaagd ons marktaandeel uit te breiden, de kostenefficiency te verhogen, de tevredenheid van klanten te vergroten en de winstgevendheid te verbeteren. Wij zijn ervan overtuigd dat onze consistente aanpak waarde creëert voor onze klanten, aandeelhouders, medewerkers en overige belanghebbenden."

Investors Day Q3 2013 2 

Verbetering door implementatie vier strategische prioriteiten

Naast het versterken van de kapitaalpositie legt Delta Lloyd de focus op vier strategische prioriteiten die moeten leiden tot duurzame winstgevendheid. De strategische prioriteiten zijn:
- uitbreiding van het marktaandeel via een flexibele en winstgevende distributie
- vergroting van de klanttevredenheid
- operationele efficiency
- winstgevendheid van het levensverzekeringsbedrijf

Delta Lloyd - Investors Day Q3 2013

Nieuwe besparingsdoelstellingen

Voor 2014 is een nieuwe doelstelling voor de operationele kosten vastgesteld op € 730 miljoen en voor 2015 op € 700 miljoen. De besparingen omvatten maatregelen om onze organisatie en onze processen te vereenvoudigen, verouderde systemen en producten te vervangen en de digitalisering te versterken. Sinds 2008 is Delta Lloyd er in geslaagd om de de kosten met 30% te verminderen.