KBC ziet winst verdampen door extra lasten

15 november 2013 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

De Vlaamse bankverzekeraar KBC heeft in het derde kwartaal een nettowinst geboekt van €272 miljoen. Door afwaarderingen op dochterbedrijven is de winst lager dan de verwachte €360 miljoen. De bankverzekeraar waarschuwt ook voor extra Ierse lasten.

Nettoresultaat blijft achter bij verwachtingen markt

KBC publiceert twee winstcijfers: de gerapporteerde nettowinst en een aangepast resultaat. Het aangepaste resultaat houdt geen rekening met CDO’s, desinvesteringen en de waardering van het eigen kredietrisico. Met het aangepaste derde kwartaal resultaat scoort de bankverzekeraar met een winst van €457 miljoen goed. Dat is een stuk hoger dan de gemiddelde verwachting van analisten van €360 miljoen. Het eigenlijke nettoresultaat blijft echter met een €272 miljoen achter bij de verwachtingen van de markt. Een jaar eerder was het nettoresultaat € 531 miljoen.

KBC - Winstcijfers

Afwaarderingen drukken resultaat aanzienlijk

Vooral de afwaarderingen op desinvesteringsdossiers, zoals €30 miljoen voor NLB in Slovenië, €55 miljoen voor KBC Banka in Servië en €73 miljoen voor de Antwerpse Diamantbank zijn hier debet aan. Daar komt nog de korting voor de overgedragen aandeelhoudersleningen bij. Ook moet voor de Antwerpse Diamantbank nog een koper gevonden worden. “Dat draagt er allemaal aan bij dat het netto resultaat aanzienlijk lager is dan het aangepaste nettoresultaat”, volgens CEO Johan Thijs.

KBC

Ierse leningen strop voor winstcijfers KBC

KBC waarschuwt ook voor bijkomende Ierse lasten. Een op de vier leningen van KBC in Ierland mag als een probleemkrediet worden omschreven. De volledige stroppenpot van KBC Ierland loopt dit jaar op tot €1,06 miljard en neemt een flinke hap uit de winstcijfers van KBC over 2013.

KBC Europese koploper in herwaardering kredietportefeuille

Op basis van de aanbevelingen die de European Banking Authority (EBA) publiceerde, heeft KBC €2 miljard aan Ierse hypothecaire kredieten en € 200 miljoen aan bedrijfskredieten hergekwalificeerd als ‘non performing loans’ (probleemkredieten). KBC is één van de eerste Europese banken, die zijn kredietportefeuille herwaardeert met het oog op de asset quality review (balansdoorlichting) van de ECB. “Slechts de Ierse kredieten noodzaken een herwaardering. De impact van de asset quality review (AQR) op de portefeuilles in andere landen wordt als onbelangrijk beschouwd”, aldus Thijs.

Onderliggend resultaat derde kwartaal geeft positief beeld

Het hoge aangepaste nettoresultaat laat zien dat KBC heel goede resultaten boekt in het derde kwartaal. De rente-inkomsten stegen en deposito’s en hypotheekleningen namen toe. KBC meldt ook een aanhoudend sterke kapitaalpositie, ondanks de terugbetaling van een deel van de Vlaamse overheidssteun.