Grootbanken: Realiteit over openheid genuanceerder

08 november 2013 Banken.nl 3 min. leestijd
Profielen

In een reactie op het onderzoek van de Eerlijke Bankwijzer (EBW) laten de grootbanken weten veel belang te hechten aan transparantie over hun investeringskeuzes, maar het beeld dat door de Eerlijke Bankwijzer is geschetst te rechtlijnig te vinden. De initiatiefnemers van de Eerlijke Bankwijzer zien graag een totale lijst van bedrijven en projecten waarin wordt geïnvesteerd. Volgens ABN AMRO en ING is dit niet alleen administratief een ondoenlijke klus, maar het publiceren van de namen van hun klanten is onwenselijk en juridisch niet haalbaar. 

Eerlijke Bankwijzer: Onvoldoende transparantie over investeringskeuze

De Eerlijke Bankwijzer constateert, op basis van een praktijkonderzoek ‘Transparantie en Verantwoording’ onder 10 banken in Nederland, dat ABN AMRO, ING, Rabobank en SNS Bank onvoldoende transparant zijn over hun investeringen. Volgens het onderzoek scoren de vier grootste Nederlandse banken, Aegon en Delta Lloyd een onvoldoende voor transparantie en verantwoording. "Ze publiceren weliswaar overzichten per sector, maar die geven geen goed beeld of en in welke mate een bank investeert in controversiële projecten of bedrijven". 

Meer transparantie banken

Grootbanken: Totale transparantie niet mogelijk en juridisch niet haalbaar 

In een reactie op het onderzoek van de Eerlijke Bankwijzer laten de grootbanken weten dat de werkelijkheid iets genuanceerder is.

ABN AMRO: "Het feit dat wij niet altijd voldoen aan de door EBW zelf bedachte eisen van transparantie, wil niet zeggen dat wij daarom niet transparant zijn. "Naast het feit dat dit een administratief ondoenlijk klus is (je moet aan 400.000 klanten hiervoor individueel toestemming vragen), zouden we hier ook tegen juridische grenzen aanlopen. Daarnaast waarborgen wij de privacy van onze klanten. ABN AMRO zal een dergelijke lijst dan ook nooit maken. Dat maakt dat we bij de EBW altijd een onvoldoende zullen scoren op dit onderwerp".

Liever zou ABN AMRO een dialoog aangaan met EBW over materiele zaken waar de bank verder kan verbeteren in plaats van elkaar telkens publiekelijk de maat te nemen zonder oog en oor voor de realiteit.

ING: "ING vindt transparantie belangrijk. We nemen het onderzoeksrapport van de Eerlijke Bankwijzer dan ook mee bij het verder ontwikkelen van ons beleid".

"We vinden het echter niet past bij ons relatiemodel om de namen van bedrijven waarin we investeren of die we financieren te publiceren. Enerzijds doen we dat niet vanwege klantvertrouwelijkheid en onze zorgvuldigheidsverplichting en anderzijds omdat het gezien het aantal klanten dat we wereldwijd bedienen een zeer omvangrijke en bewerkelijke lijst zou zijn".

"Dat neemt niet weg dat wij ons zeer bewust zijn van het stijgende verwachtingsniveau onder onze klanten en de maatschappij in bredere zin ten aanzien van verantwoord financieren. Om hieraan tegemoet te komen, streven wij ernaar om zo transparant mogelijk te zijn over de herkomst van het geld dat aan ons wordt toevertrouwd en het uiteindelijke gebruik ervan".

Rabobank: "Rabobank is volstrekt open en helder over de kaders die zij hanteert voor verantwoord investeren, zowel op het gebied van financieren als beleggen". De bank stelt dat het beleggingsassortiment voor klanten de afgelopen 3 jaar 'compleet is verduurzaamd".