'Grootbanken niet transparant over investeringen'

08 november 2013 Banken.nl 3 min. leestijd

ABN AMRO, ING, Rabobank en SNS Bank zijn onvoldoende transparant over hun investeringen, hun eigendomsstructuur, in welke landen ze belasting betalen en hun lobbyactiviteiten richting overheden. Dit constateert de Eerlijke Bankwijzer op basis van een praktijkonderzoek ‘Transparantie en Verantwoording’ onder 10 banken in Nederland.  Uit het onderzoek blijkt wel dat alle banken sinds december 2012 hun duurzaamheidbeleid publiceren. Ook zijn vrijwel alle banken opener geworden over hun bonusbeleid.

"Grootbanken mistig over investeringskeuze" 

Volgens het onderzoek van de Eerlijke bankwijzer scoren de vier grootste Nederlandse banken, Aegon en Delta Lloyd een onvoldoende voor transparantie en verantwoording. Ze publiceren weliswaar overzichten per sector, maar die geven geen goed beeld of en in welke mate een bank investeert in controversiële projecten of bedrijven. ASN Bank, NIBC, Triodos en Van Lanschot zijn opener over hun investeringen.

“Als klant bij deze banken heb je geen idee waar je bank in investeert en waar je spaargeld precies aan wordt besteed. Vooral de grote banken missen nog steeds het gevoel van urgentie om voldoende openheid te geven over hun investeringen en over de impact van hun beleid in de praktijk. Deze openheid is juist dringend nodig om het vertrouwen van klanten terug te winnen en om bij te dragen aan het verduurzamen van de economie”, aldus Peter Ras, projectleider van de Eerlijke Bankwijzer.

Onderstaande tabel uit het onderzoek geeft de scores weer van de tien onderzochte banken (schaal 1 tot 10).

 Eerlijke bankwijzer nov 2013

Geen zicht in de projecten en bedrijven waarin wordt geïnvesteerd

De initiatiefnemers van de Eerlijke Bankwijzer zien graag dat banken een totale lijst publiceren met de bedrijven, landen, projecten en beleggingsfondsen waarin ze investeren. In het onderzoek constateert de Eerlijke Bankwijzer dat dit door veel banken echter niet gebeurd: ABN AMRO en ING beleggen in aandelen, maar publiceren niet de namen van de bedrijven waarin ze beleggen. SNS Bank belegt in vastgoed maar meldt niet in welke projecten belegd wordt. Aegon belegt als enige bank in beleggingsfondsen maar maakt niet bekend om welke fondsen het gaat. Alle tien onderzochte banken beleggen in bedrijfsobligaties, maar enkel ASN Bank en Triodos publiceren de namen van de bedrijven waarin men belegt.

Klik op onderstaande link voor reacties van ING, ABN AMRO en Rabobank op het onderzoek van de Eerlijke bankwijzer.
Grootbanken: Realiteit over transparatie genuanceerder

ASN Bank, NIBC, Triodos en Van Lanschot transparant over investeringskeuze

ASN Bank, NIBC, Triodos en Van Lanschot zijn volgens de onderzoekers veel transparanter over hun investeringskeuzes en de uitvoering van hun duurzaamheidsbeleid. "Deze banken zijn over het algemeen opener over hoeveel belasting ze betalen in de landen waar ze opereren en over ondernomen lobby-activiteiten richting overheden. Ook maken deze banken inzichtelijk welk deel van hun balans aan handelsactiviteiten voor eigen rekening wordt besteed".

Geen transparantie over eigendomsstructuur

Vrijwel geen enkele bank publiceert een volledig overzicht van zijn eigendomsstructuur, inclusief een overzicht van alle dochterondernemingen. Van ABN Amro, Aegon, ING en Van Lanschot is niettemin bekend dat zij tenminste één dochteronderneming in een belastingparadijs hebben.

Eerlijke Bankwijzer

De Eerlijke Bankwijzer is een initiatief van Oxfam Novib, Amnesty International, FNV, Milieudefensie, Dierenbescherming en IKV Pax Christi, tevens oprichters van de Eerlijke Verzekeringswijzer. Het onderzoek is uitgevoerd door economisch onderzoeksbureau Profundo.