AFM vraagt markt om input dienstverleningsdocument

11 januari 2013 Banken.nl 1 min. leestijd

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) vraagt aan alle financieel dienstverleners en aanbieders input voor het standaard Dienstverleningsdocument.

Het Dienstverleningsdocument moet de klant inzicht geven in de aard en de reikwijdte van de dienstverlening evenals de beloning die hier tegenover staat. Op deze manier moet het voor de klant eenvoudiger worden om diensten en kosten van verschillende adviseurs te vergelijken. Volgens de concept wetgeving BGFO 3 is het Dienstverleningsdocument van toepassing op alle financiële dienstverleners.

Financieel dienstverleners kunnen straks via het Digitaal loket op de website van de AFM een dienstverleningsdocument maken dat voldoet aan de eisen die eraan worden gesteld. De AFM ontwikkelt dit standaard document en vraagt de markt nu om input. In het bijzonder wil de AFM weten of het voorstel in zijn geheel voldoende mogelijkheden biedt om de belangrijkste kenmerken van een propositie voor het voetlicht te brengen. Daarnaast vraagt de toezichthouder om suggesties over de structuur en vormgeving van het dorucment.

Op een later moment zal de AFM ook de vastlegging in regels in de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft (Nrgfo) aan de markt voorleggen in een consultatie.