common.title.more

BGFO 3

Het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (BGFO 3) is nog een wetgeving in wording. De invoering van BGFO 3 staat gepland op 1 januari 2013. In deze nieuwe wet heeft het Ministerie van Financiën nieuwe regels opgesteld die onder meer betrekking hebben op het verbod op provisie, de eisen aan de vakbekwaamheid, het dienstverleningsdocument, de klachtafhandeling en invoering van een beroepseed.

Alle medewerkers die inhoudelijk klantcontact hebben moeten straks een eed afleggen waarin zij verklaren de klant centraal te stellen. Daarnaast krijgt de AFM de bevoegdheid om nadere regels te stellen aan het dienstverleningsdocument (DVD). Dit zal inhouden dat het dienstverleningsdocument wordt gestandaardiseerd. Tevens moeten banken op 1 januari 2013 voorzien in een real time educatie van haar medewerkers.