Banken en overheid ondertekenen de Green Deal

30 september 2013 Banken.nl 1 min. leestijd

Nederlandse banken gaan een belangrijke bijdrage leveren aan de financiering van duurzame projecten. Eerder deze maand ondertekende de Nederlandse bankensector de tiende pijler van het Energieakkoord. Banken hebben zich hiermee gecommitteerd aan een omvangrijk financierings-programma gericht op het vrijmaken van investeringen voor duurzame projecten. De details van dit plan zijn inmiddels vastgelegd in de Green Deal. Vandaag zullen minister van Economische Zaken Henk Kamp, de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken Chris Buijink en de Beraad van Groenfondsen de Green Deal ondertekenen.

Expertisecentrum Financiering
Banken gaan in samenwerking met de overheid het Expertisecentrum Financiering opzetten voor kleinschalige en innovatie duurzame projecten. Dit expertisecentrum moet de huidige drempels om te investeren in duurzame projecten verlagen en investeerders en projecten dichterbij elkaar brengen. Het expertisecentrum zal ook moeten leiden tot een betere samenwerking tussen banken, investeerders en overheden waardoor onder andere trage vergunningsprojecten versneld kunnen worden.

Banken tekenen Green Deal

Energieakkoord
In het Energieakkoord is afgesproken jaarlijks gemiddeld 1,5% te besparen op energieverbruik. Om deze afspraken te realiseren is een flinke inspanning van de overheid, bedrijven en banken noodzakelijk.

Namens de bankensector ondertekende plaatsvervangend directeur Eelco Dubbeling van de Nederlandse Vereniging van Banken op 6 september in Den Haag het akkoord. Ook ruim veertig andere organisaties zetten bij de Sociaal-Economische Raad hun handtekening.