NVB: Banken ondersteunen het Energieakkoord

10 september 2013 Banken.nl 1 min. leestijd

Banken hebben het Energieakkoord ondertekend waarmee zij zich hebben gecommitteerd aan een omvangrijk financieringsprogramma gericht op het vrijmaken van investeringen om duurzame groei mogelijk te maken zoals beoogd in het Energieakkoord. De banken willen – mede vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid - een bijdrage leveren aan de financiering van duurzame investeringen, aldus de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).

Ondertekening Energieakkoord

In het Energieakkoord is afgesproken jaarlijks gemiddeld 1,5% te besparen op energieverbruik. Om deze afspraken te realiseren is een flinke inspanning van de overheid, bedrijven en banken noodzakelijk.

Namens de bankensector ondertekende plaatsvervangend directeur Eelco Dubbeling van de Nederlandse Vereniging van Banken op 6 september in Den Haag het akkoord. Ook ruim veertig andere organisaties zetten bij de Sociaal-Economische Raad hun handtekening. De Vereniging Eigen Huis liet eerder weten het akkoord niet te ondertekenen.

NVB - duurzaamheid

Financieringsprogramma voor duurzame groei

Met de ondertekening van de tiende pijler van het Energieakkoord hebben banken zich gecommitteerd aan een omvangrijk financieringsprogramma gericht op het vrijmaken van de investeringen voor grootschalige duurzame energieprojecten. Concreet heeft de Nederlandse Vereniging van Banken afgesproken dat zij samen met de overheid het Expertisecentrum Financiering zullen opzetten voor kleinschalige en innovatie projecten. De details hiervan worden vastgelegd in een separate Green Deal.

Begin 2014 zal een uitwerking worden gepresenteerd over de wijze waarop  bancaire financieringen van grootschalige duurzame energieprojecten gestalte kan krijgen.