Opsplitsing SNS REAAL in SNS Bank en REAAL

29 augustus 2013 Banken.nl 1 min. leestijd
Profielen

Op 19 augustus 2013 heeft het kabinet bij de Europese Commissie het herstructureringsplan van SNS REAAL ingediend. In dit plan stelt de Nederlandse Staat voor om SNS REAAL op te splitsen in een bank (SNS Bank) en een verzekeraar (REAAL).

Opsplitsing in SNS Bank en REAAL

Op 1 februari 2013 maakte de Minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem bekend dat de bankverzekeraar SNS REAAL in goed overleg met De Nederlandsche Bank is genationaliseerd. De Europese Commissie heeft de nationalisatie en de bijbehorende staatssteun voorlopig goedgekeurd, in afwachting van een herstructureringsplan van de bankverzekeraar. Op 19 augustus heeft de Nederlandse Staat het herstructureringsplan van SNS REAAL ingediend bij de Europese Commissie.

In het herstructureringsplan staat de opsplitsing van SNS REAAL in een bank (SNS Bank) en verzekeraar (REAAL) centraal. Dit biedt de mogelijkheid om beide organisaties los van elkaar te verkopen, wanneer de omstandigheden dat toelaten. 

Het kabinet wil SNS Bank zelfstandig laten voortbestaan om daarmee niet het al beperkt aantal spelers op de Nederlandse bankensector nog verder te verminderen. Daarnaast is SNS Bank al een gezond bedrijf met een positief resultaat. REAAL kan net als ASR onderdeel uitmaken van de consolidatieslag op de verzekeringsmarkt.

SNS REAAL splitst

De vastgoedtak SNS Property Finance wordt ondergebracht in een aparte entiteit met de Staat als eigenaar. In dit onderdeel zullen de leningen de komende jaren moeten worden afgewikkeld.  

Voordat het herstructureringsplan uitgevoerd kan worden moet de Europese Commissie eerst nog instemmen met het plan dat op 19 augustus is ingediend.