FFP: Provisieverbod levert fiscus ruim 1 miljard op

21 augustus 2013 Banken.nl 1 min. leestijd

De huidige fiscale wetgeving met betrekking tot het provisieverbod levert de fiscus meer dan €1 miljard op. "In het belang van de consument is dit ongepast en ongewenst", aldus de Federatie Financieel Planners (FFP). De Vereniging FFP maakt zich ernstig zorgen over de betaalbaarheid van financieel advies.

Provisieverbod

Vanaf 1 januari 2013 geldt een provisieverbod voor complexe financiële producten. Dit houdt in dat de intermediairs/tussenpersonen verplicht zijn hun kosten direct en transparant in rekening te brengen bij de klant. Tot op heden ontvangt de financieel adviseur veelal een provisie van een bank of verzekeraar wanneer hij of zij een financiële product verkoopt.

De FFP laat op haar website weten een voorvechter van het provisieverbod te zijn. De vereniging is echter teruggesteld over de ingenomen standpunten door de Belastingdienst die leiden tot een fiscale meeropbrengst. "Het provisieverbod beoogt de belangen van de consument te dienen en is niet bedoeld om extra fiscale opbrengsten te genereren", aldus de FFP.

Fiscale meeropbrengst

De Kennisgroep Verzekeringsproducten heeft op 12 augustus jl. op onderdelen duidelijkheid gegeven hoe financiële dienstverleners en hun klanten fiscaal om moeten gaan met het provisieverbod.

Volgens de FFP zorgt de fiscale wetgeving voor een nodeloze verhoging van de advieskosten. De fiscus houdt aan het provisieverbod meer dan één miljard euro over. De Kennisgroep Verzekeringsproducten stelt dat kosten voor financieel advies rond complexe producten niet langer fiscaal aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Het vervallen van deze mogelijkheid betekent een fiscale meeropbrengst van €600 miljoen, aldus de FFP. Daarnaast konden aanbieders van financiële producten de provisiekosten voorheen verrekenen met de te betalen vennootschapsbelasting. Ook deze mogelijkheid komt te vervallen met een fiscale meeropbrengst van €375 miljoen tot gevolg. "In het belang van de consument is dit ongepast en ongewenst", aldus de Federatie Financieel Planners (FFP).