Bankierseed geldt vanaf 2015 ook voor medewerkers

19 augustus 2013 Banken.nl 2 min. leestijd
Meer nieuws over

Met ingang van 1 januari 2015 wordt de bankierseed ook van toepassing op medewerkers met klantcontact. Dat meldt de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De Minister van Financiën gaat de reikwijdte van de bankierseed uitbreiden waardoor deze niet meer alleen van toepassing is op bestuurders en commissarissen, maar vanaf 2015 ook geldt voor de medewerkers met klantcontact en de medewerkers die het risicoprofiel van de financiële onderneming kunnen beïnvloeden, zoals effectenhandelaren.

Doel bankierseed

Vanaf begin dit jaar zijn beleidsbepalers en commissarissen van financiële instellingen al verplicht een eed of belofte, de zogenaamde bankierseed, af te leggen. Deze moreel-ethische verklaring heeft ten doel om beleidsbepalers zich nog eens extra bewust te laten zijn van de maatschappelijke verantwoordelijkheden die zij dragen uit hoofde van hun functie in de financiële sector. De invoering van de eed moet ook een bijdrage leveren aan het herstel van het maatschappelijk vertrouwen in de financiële en bankensector.

Na onderzoek van het Ministerie van Financiën wordt de reikwijdte van de Wijzigingswet financiële markten 2015 verbreed. Per 2015 moeten ook medewerkers van financiële instellingen met klantcontact een eed afleggen.

Sancties bij het niet naleven van de eed

Er is nog geen duidelijkheid over een sanctiemechanisme bij het niet-naleven van de eed. Eerder liet de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) weten een voorstander te zijn van een tuchtrecht als sanctiemechanisme. Wie zich niet aan die eed houdt, moet volgens de NVB worden bestraft.

"Deze maatregelen kunnen het sluitstuk vormen van de cultuurveranderingen en de vernieuwing van het gedrag van de banken", aldus de NVB-voorzitter Chris Buijink.

AFM - Bankierseed

Gerelateerde berichten over de bankierseed:

DNB: Invoering bankierseed sluit goed aan bij toezicht

NVB pleit voor tuchtrecht voor alle bankiers per 2015

DCE Consultants: Erken hebzucht binnen bankensector