NVB pleit voor tuchtrecht voor alle bankiers per 2015

25 juni 2013 Banken.nl 1 min. leestijd

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) wil een tuchtrecht als sanctiemechanisme invoeren voor het niet-naleven van de bankierseed. Eerder pleitte de belangenvereniging al voor een eed voor alle bankmedewerkers waarin zij verklaren zich in de uitoefening van hun functie te houden aan de geldende regels. Met de maatregelen wil de NVB het vertrouwen in banken verder herstellen.

Sluitstuk van de cultuurverandering
Nederlandse banken vinden het belangrijk dat iedereen die werkzaam is in de Nederlandse bankensector zijn functie integer en zorgvuldig uitoefent, aldus de NVB. Om dat te onderstrepen wordt in gedragsregels vastgelegd hoe bankiers zich gedragen bij het uitoefenen van hun functie. Om dat kracht bij te zetten leggen alle medewerkers van de bank een eed of belofte af waarin zij verklaren zich in de uitoefening van hun functie te houden aan die regels. Wie zich niet aan die eed houdt, moet volgens de NVB worden bestraft.

"Deze maatregelen kunnen het sluitstuk vormen van de cultuurveranderingen en de vernieuwing van het gedrag van de banken", aldus de NVB-voorzitter Chris Buijink op Radio 1.
 NVB - Tuchtrecht voor bankiers

Vanaf begin dit jaar zijn beleidsbepalers en commissarissen van financiële instellingen al verplicht een eed of belofte, de zogenaamde bankierseed, af te leggen. Deze moreel-ethische verklaring heeft ten doel om beleidsbepalers zich nog eens extra bewust te laten zijn van de maatschappelijke verantwoordelijkheden die zij dragen uit hoofde van hun functie in de financiële sector. De invoering van de eed moet ook een bijdrage leveren aan het herstel van het maatschappelijk vertrouwen in de financiële en bankensector.