Van Lanschot: Familiebedrijven blijven onder druk

19 december 2012 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel

Private Bank Van Lanschot Bankiers heeft voor de vijfde maal de resultaten van haar halfjaarlijks Barometer Familiebedrijven gepresenteerd.

Dit in oktober onder 256 directeuren van familiebedrijven uitgevoerde onderzoek kent de volgende conclusies:

  • Ondernemers blijven somber over de economische vooruitzichten van hun bedrijf en branche
  • Debiteurenrisico is uitgegroeid tot de grootste ondernemerszorg
  • Continuïteit van het bedrijf (omzet, klanten en personeel behouden) is belangrijkste ondernemersdoelstelling
  • Familiebedrijven met een sterk internationaal karakter zijn crisisbestendiger en richten zich meer op groei

Ondernemers blijven somber 

Familiebedrijven toonden kort na de verkiezingen (oktober 2012) iets meer vertrouwen in het ondernemersklimaat dan een half jaar eerder (april 2012). 29% van de respondenten was positief, dit was in het voorjaar nog maar 14%. Ondanks de stijging blijft de nog altijd verweg het grootste deel (71%) van de ondermeners negatief over het (politieke) ondernemersklimaat. Daarnaast ziet men weinig verbetering in de vooruitzichten van de branche waarin men actief is en het eigen bedrijf.

Debiteurenrisico groeit uit tot grootste zorgpunt

62% van de ondernemers maakt zicht zorgen over hun debiteurenrisico. Het debiteurenrisico is hiermee het meest genoemde zorgpunt van de ondernemers. Opvallend hierbij is tevens dat dit zorgpunt als enigste lijkt te zijn toegenomen ten opzichte van het voorjaar van 2012. Andere zorgpunten als Prijsontwikkeling, Wet- en Regelgeving, Bedrijfsrisico's en Klantloyaliteit nemen iets af, maar worden nog steeds door meer dan 50% van de ondernemers als zorgpunten benoemd. Opvallend is dat de zorgpunten rondom Liquiditeit, Groei en Concurrentiekracht stabiel blijven rond de 50%. Ondernemers zien op deze vlakken geen verbeterde vooruitzichten.

Continuïteit bedrijf is belangrijkste doel

De ondervraagde ondernemers benoemen (net als in het voorjaar van 2012 en het najaar van 2011) continuïteit als belangrijkste doel van de onderneming. Focus op consolidatie, op korte termijn overleven en zaken draaiende houden voor eigenaren, klanten en personeel lijkt het mantra. Innovatie komt (tevens net als in het voorjaar van 2012 en het najaar van 2011) als minst belangrijk uit de bus.

Internationale focus versterkt crisisbestendigheid en groei

48% van de ondervraagde ondernemers geeft aan dat de binnenlands groei wordt geremd door de crisis, 12% geeft aan dat de buitenlandse groei wordt beperkt door de crisis en 16% geeft aan dat zowel de binnenlandse als de buitendlandse groei onder druk staat door de crisis. 54% van de ondervraagde ondernemingen opereren alleen binnen Nederland. 22% van de alleen in Nederland opererende bedrijven overweegt de stap naar het buitenland te zetten. 48% van de ondernemingen benoemd de crisis als aanleiding voor hun exportplannen. Verder concluderen de onderzoekers van Van Lanschot dat bedrijven met een internationale focus minder geraakt lijken te worden door de crisis, zich meer richten op groei en hun bedrijfsvisie minder hoeven aan te passen. Andere opvallendheid waar zij op stuiten is het feit dat deze bedrijven vaak kort zittende DGA's hebben.