Bladeren

Debiteurenrisicodekking

Debiteurenrisicodekking is een product waarmee organisaties zich kunnen indekken tegen het niet betaald krijgen van openstaande facturen op reeds uitgevoerd werk. In de meeste gevallen leveren bedrijven eerste hun product of dienst voordat zij hiervoor betaald worden. Dit betekent dat voordat de inkomsten binnenkomen er kosten worden gemaakt. Dat is prima, omdat men weet dat deze kosten gedekt zullen worden door de verwachte toekomstige inkomsten. Bedrijven lopen echter het risico dat zij na de uitvoer van het werk worden geconfronteerd met een niet betalende klant. Dit kan zorgen voor een grote schade post die de continuïteit van het bedrijf in gevaar kan brengen. Om zich hier tegen in te dekken kan men gebruikmaken van een debiteurenrisicodekking.

Op basis van een grondige risicoanalyse stelt de aanbieder vast tot welk bedrag de klant per debiteur maximaal gedekt kan leveren. Binnen dit limiet draagt de aanbieder het risico van non-betaling tot 100%. De klant kan ook kiezen voor een eigen risico per debiteur waardoor de kosten lager worden.

Een debiteurenrisicodekking verkleint het risico van non-betaling (eventuele non-betaling komt niet ten laste van het bedrijfsresultaat) en geeft rust in het aangaan van nieuwe relaties en betreden van nieuwe markten.