Deloitte: De 'top' van hypotheken moet worden afgelost

30 oktober 2012 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De sleutel tot het oplossen van de problemen op de hypotheekmarkt ligt in het verlagen van de risico's zodat de investeringsbereidheid groeit en er weer kapitaal beschikbaar komt voor hypotheekverstrekking. De top van de Nederlandse hypotheken moet worden afgelost om het risico van zowel de huiseigenaren, de geldverstrekkers en de achterliggende investeerders te verkleinen. Dit blijkt uit onderzoek van Deloitte, genaamd "Closing the funding gap" dat de alternatieve financieringsmogelijkheden voor de Nederlandse hypotheeksector onderzocht. In samenwerking met Euroforum en de deelnemers aan het Nationaal Hypothekencongres heeft Deloitte onderzocht hoe Nederlandse hypotheken weer aantrekkelijk gemaakt kunnen worden voor investeerders om zodoende de funding weer op gang te brengen.

Het onderzoek laat zien dat bancaire financiering ook in de toekomst nog steeds als meest geschikte manier van financiering wordt gezien. Mede door ons Nederlands pensioenstelsel is de omvang van de bancaire spaardeposito's echter beperkt en is de funding gap afgelopen jaar toegenomen tot 334 miljard euro ofwel 52% van de uitstaande Nederlandse hypotheekschuld. Alternatieve funding instrumenten zoals covered bonds, securitisaties en fondsmodellen worden al ruime tijd ingezet om investeerders aan te trekken.

Deloitte Funding Gap

In het rapport komt naar voren dat de huidige funding modellen in de basis voldoen, maar dat de internationale context ons voornamelijk leert dat het risicoprofiel van Nederlandse hypotheken moet worden verbeterd om investeerders meer te interesseren in Nederlandse hypotheken. De sleutel tot het oplossen van de problemen op de hypotheekmarkt ligt in het verlagen van de risico's zodat de investeringsbereidheid groeit en er weer kapitaal beschikbaar komt voor hypotheekverstrekking.

Om de woningmarkt weer vlot te trekken, zijn meerdere maatregelen nodig. Deloitte stelt verschillende concrete maatregelen voor waarmee de vastzittende hypotheekmarkt kan worden geactiveerd. Zo kan vervroegde aflossing van de top fiscaal gestimuleerd worden door directe inleg van pensioenpremies voor aflossing van de eigen woonschuld. Verder kan het risicoprofiel van starters verlaagd worden om doorstroom in de woningmarkt weer op gang te brengen, door bijvoorbeeld het faciliteren van generatiefinanciering en het versterken van de bestaande borgstellingen.

Met dergelijke maatregelen kan tegelijkertijd vermogensopbouw en lastenverlaging voor later gerealiseerd worden door investering in de eigen woning. Hiermee worden Nederlandse hypotheken weer aantrekkelijk voor investeerders en krijgen consumenten en geldverstrekkers weer ruimte om de woon- en hypotheekmarkt op gang te brengen.