NVB: Banken hebben ruimte voor krediet aan MKB

27 mei 2013 Banken.nl 1 min. leestijd

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) vindt het zorgelijk dat bij ondernemers het beeld ontstaat dat zij niet terecht kunnen bij een bank voor een kleine lening. De belangenvereniging van banken benadrukt dat banken voor kleine leningen nadrukkelijk ruimte hebben op de balans. De strengere regelgeving heeft impact op de totale financieringscapaciteit van de bankensector, maar dit heeft relatief gezien beperkte betekenis voor de beschikbaarheid van kleine leningen, aldus de NVB.

Krediet voor MKB

Minder financieringscapaciteit beperkt effect op beschikbaarheid kleine leningen
Door nieuwe regelgeving voor banken worden kredietrisico’s en lange looptijden zwaarder gewogen en moet ook meer vermogen, liquiditeit en passende funding door banken worden aangehouden. Dit vermindert op de korte termijn de totale financieringscapaciteit van het bankwezen maar dit heeft relatief gezien een beperkte betekenis voor de beschikbaarheid van kleine leningen, aldus de NVB.

Door de aanhoudende zwakke economische situatie zijn ondernemingen financieel verzwakt en zijn ondernemingsplannen in mindere mate te realiseren. Dit heeft gevolgen voor de kredietverstrekking. De kredietwaardigheid van de onderneming en de slagingskans van de ondernemingsplannen zijn momenteel namelijk bepalend voor de vraag of een bank op verantwoorde wijze ondernemingsplannen kan financieren.

Ondernemers moeten kredietbehoefte blijven uiten
De NVB laat weten het zorgelijk te vinden dat het beeld bij ondernemers ontstaat dat zij niet terecht kunnen bij de bank. Het is belangrijk dat ondernemers hun kredietbehoefte bij de bank uiten. Het is in het belang van Nederland dat goede plannen wel de weg naar de bank blijven vinden. Voor kleine leningen hebben banken nadrukkelijk ruimte op de balans, stelt de NVB.