Alternatieve financiers steeds groter vastgoedmarktaandeel

19 oktober 2016 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De banken in Nederland verwachten dat alternatieve financiers een steeds groter van de vastgoedportefeuilles in handen krijgen. Dat blijkt uit de Property Lending Survey 2016 van KPMG. Terwijl 80% van de Nederlandse banken in de komende 18 maanden een groei voorziet van de totale portefeuille van vastgoedleningen, verwacht slechts 60% dat de eigen portefeuille zal groeien.

Nu de vraag naar vastgoed oploopt, worden ook steeds meer leningaanvragen gedaan voor het financieren van dit vastgoed. Om te kijken hoe banken in Nederland en in Europa hun kansen inschatten met het oog op de toenemende vraag, heeft KPMG de Property Lending Barometer 2016 opgesteld aan de hand van de gelijknamige survey.

KPMG - Property Lending Barometer 2016

Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat Europese banken de afgelopen twee jaar weer steeds meer bereid zijn om vastgoed te financieren. Uit de resultaten blijkt dat dit vooral te maken met de lage rente, het opkoopprogramma van de ECB en het verbeterde economische klimaat. “Het blijft echter onzeker of de extra liquiditeit leidt tot een toename in de uitgifte van (nieuwe) leningen in alle landen van Europa”, constateert Sander Grunewald van KPMG Real Estate Advisory. Grunewald: “Dit wordt met name veroorzaakt door fragiele regionale financiële systemen, strengere regelgeving en de hoge mate van niet-presterende leningen in een aantal Europese landen. In het afgelopen jaar is er sprake geweest van een sterke afbouw van de schulden in de Europese markt. Dit heeft geleid tot een toename van het aantal portefeuille transacties.”

In Nederland neemt de bereidheid voor vastgoedfinanciering onder banken eveneens toe. 80% voorziet een groei van de markt in vastgoedleningen. Toch verwacht 40% dat zijn vastgoedportefeuille zal krimpen in de komende anderhalf jaar. “Het verschil tussen de verwachte groei van de eigen portefeuille en de groei van de totale markt wordt naar verwachting opgevuld door alternatieve financieringsbronnen”, zegt Frank Mulders van KPMG Real Estate Advisory. Mulders: “In Nederland worden niet-Nederlandse commerciële banken als steeds grotere concurrenten van de traditionele banken gezien als het gaat om de financiering van vastgoed. En ook verzekeraars en pensioenfondsen eisen een steeds groter deel van de Nederlandse markt op.”

Volgens Mulders is het aanbod van financiering op de Nederlandse markt klein door het relatief geringe aantal vastgoedfinanciers in Nederland. “Dit biedt dus kansen voor alternatieve verstrekkers van financiering.” De banken worden bovendien tegengehouden door “een portefeuille problematische leningen die zo’n 5 tot 7% van de totale portefeuille uitmaakt”, vertelt Mulders. “Dit percentage ligt aanzienlijk hoger dan in bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. In deze landen zijn de meeste banken eerder gestart met de afbouw van hun problematische lening portefeuille. De onderzochte Nederlandse banken verwachten dat zo’n 65% van hun portefeuille problematische leningen succesvol kan worden geherstructureerd. Daarnaast hebben de verbeterde vooruitzichten en met name de beschikbare liquiditeit ervoor gezorgd dat het verschil tussen de prijs die investeerders bereid zijn te betalen voor niet-presterende leningen en de boekwaarde die de banken hanteren, is afgenomen. Deze ontwikkeling heeft geleid tot een toename van het aantal transacties van vastgoedleningen in Nederland. Een recent voorbeeld hiervan betreft de verkoop van Propertize aan een consortium van Lone Star en JP Morgan.”