FNV Finance ondertekent nieuwe Rabobank CAO niet

27 september 2016 Banken.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Op 1 januari 2017 zal bij Rabobank een nieuwe CAO in werking treden, met een loopduur van 4 jaar. Rabobank heeft voor de nieuwe CAO overeenstemming bereikt met vakorganisaties De Unie en CNV Vakmensen. FNV Finance is het echter niet met de nieuwe CAO eens – volgens de vakbond is de loonverhoging die de bank voorstelt te laag, gezien het salaris van de medewerkers de afgelopen vier jaar niet is veranderd.

Rabobank is sinds juni 2016 hard bezig met het doorvoeren van een nieuwe plattere organisatiestructuur. Zoals al in het najaar van 2015 bekend werd, kost deze reorganisatie banen op zowel het hoofdkantoor als op lokale Rabobank-kantoren. Zoals altijd wanneer er grote aantallen werknemers – circa 8.000 – boventallig worden, wordt er veel aandacht besteed aan het sociaal plan van de werkgever. Het sociaal plan is het onderdeel van de CAO waarin staat wat de rechten van boventallig verklaarde werknemers zijn en welke verplichtingen de werkgever tegenover hen heeft. 

FNV Finance ondertekent nieuwe Rabobank CAO niet

De huidige CAO van de Rabobank loopt af op 1 januari 2017. De grootbank is daarom de afgelopen maanden druk in overleg geweest met de vakbonden voor het opstellen van een nieuwe CAO, die in januari 2017 in werking zal treden. Gezien de reorganisatie en de daaraan verbonden ontslagen is in het overleg vooral veel aandacht besteed aan het sociaal plan van de bank. In zijn nieuwe sociaal plan focust de bank zich vooral op het van werk naar werk begeleiden van werknemers die hun functie verliezen. Bestuursvoorzitter Wiebe Draijer: “Het is goed dat we voor vier jaar duidelijke afspraken met de vakorganisaties hebben gemaakt. Het nieuwe Sociaal Plan biedt betere stimulansen en begeleiding voor onze medewerkers die hun baan verliezen.”

Bovendien is er in de nieuwe CAO een loonsverhoging voorgesteld. In oktober 2017 en oktober 2018 zullen de werknemers van Rabobank een eenmalige uitkering ontvangen van 1% van hun jaarsalaris, en in juli 2019 en juli 2020 zullen de vaste salarissen en de minima en maxima van de salarisschalen met 1% worden verhoogd. Draijer: “Na jaren van nulgroei hebben we ruimte gevonden voor een bescheiden loonstijging die past bij een maatschappelijk georiënteerde coöperatieve bank als Rabobank en waarmee we ook rekening houden met het beloningsniveau van de financiële sector ten opzichte van andere sectoren.”

Over de overige nieuwe punten in de CAO vertelt de bestuursvoorzitter: “Rabobank wil een aantrekkelijke werkgever zijn, waarbij medewerkers persoonlijk kunnen groeien en hun talenten volop kunnen ontwikkelen. Ik ben daarom zeer verheugd over de invoering van een ontwikkelbudget dat medewerkers aanvullende mogelijkheden biedt voor ontwikkeling en persoonlijke groei. Daarnaast passen we onze aanpak van performance management sterk aan. In de nieuwe aanpak staat de bijdrage, het gedrag en de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers centraal. Dit draagt bij aan een andere cultuur en een verbetering van de bank.”

Ontvangst
De nieuwe voorgestelde CAO is relatief goed ontvangen door de vakorganisaties. Met De Unie en CNV Vakmensen is reeds overeenstemming bereikt. Deze vakorganisaties leggen het onderhandelingsresultaat ter stemming voor aan hun leden. FNV Finance ziet hier echter vanaf. De vakbond is blij met de veranderingen in het sociaal plan van de bank en juicht ook andere nieuwe onderdelen van het plan toe, maar is teleurgesteld in de plannen voor de loonsverhoging. Fred Polhout, bestuurder FNV Finance: “Vier jaar lang kreeg het personeel er niets bij. Het is voor ons onvoldoende dat de Rabobank in totaal 2 procent meer loon en 2 procent eenmalige uitkering over een periode van vier jaar wil bieden.”

Over het sociaal plan zegt hij: “We zijn tevreden over het sociaal plan. Het is een stabiel pakket waarin van werk-naar-werkafspraken centraal staan. Werknemers worden ondersteund bij het vinden van ander werk en de opvang van financiële gevolgen van boventalligheid zijn goed geregeld. Voor een werknemer die zijn werk verliest, is ander werk vinden de eerste prioriteit.” Omdat de cao aan het sociaal plan is gekoppeld, kan FNV Finance deze niet aan haar leden voorleggen, omdat zij de nieuwe cao niet zal ondertekenen. “Als de Rabobank het punt van loonontwikkeling nog verbetert, ziet de toekomst er voor de zittende bankmedewerker ook rooskleurig uit”, concludeert Polhout.

Rabobank heeft FNV Finance inmiddels uitgenodigd voor een aanvullend gesprek. Uiterlijk 24 oktober 2016 zal bepaald worden door de CAO-partijen of het onderhandelingsresultaat ook tot een definitief akkoord zal worden omgezet.