Rabobank komt met plattere organisatiestructuur

21 april 2016 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Op 1 juni 2016 voert Rabobank een nieuwe plattere organisatiestructuur in. De belangrijke strategische taken worden samengebracht op één locatie en onder directe aansturing van het bestuur geplaatst. De nieuwe structuur maakt het mogelijk om ons nadrukkelijker te richten op zaken die topprioriteit zijn voor de uitvoering van de strategie, aldus de Rabobank.

Nieuwe koers
Eind 2015 maakte de Rabobank zijn strategische koers voor de komende jaren bekend in de vorm van het Strategisch Kader 2016-2020. Volgens deze koers zal Rabobank onder meer gaan werken aan het verbeteren van de klanttevredenheid, het aantal klantcontactpunten uitbreiden, en nieuwe diensten en producten introduceren. Ook zal de bank zich meer gaan focussen op een aantal kernactiviteiten, waaronder activiteiten in de Food & Agri sector.

Portefeuilleverdeling van bestuursleden
Daarnaast is per 1 januari 2016 een verandering doorgevoerd in de governance van de Rabobank. Binnen de raad van bestuur is de functie van Chief Financial & Risk Officer in tweeën gesplitst, naar een losse CFO en een losse CRO-functie. Petra van Hoeken werd kort na de splitsing aangesteld als CRO van de bank, en Bas Brouwers nam de functie van CFO op zich. Naast het ontstaan van een CRO-functie op bestuursniveau ontstaan er ook gelijknamige functies in lagere niveaus, zoals bijvoorbeeld een CRO-functie voor Retail Nederland en voor WRR. Ook voor CFO-functies gebeurt dit.

De veranderingen in governance en het nieuwe Strategisch Kader hebben aanleiding gegeven voor een wijziging van de organisatie-inrichting van Rabobank Nederland. “Nu de raad van bestuur met de komst van Petra van Hoeken op volle sterkte is hebben we onze portefeuilleverdeling aangepast”, aldus bestuursvoorzitter Wiebe Draijer.

Rabobank - Organisatie-inrichting 1

 

"We hebben ook de koers bepaald hoe we als Rabobank Nederland de lokale banken optimaal kunnen ondersteunen in ons gemeenschappelijke streven de meest klantgerichte bank van Nederland te worden en een leidende Food & Agri bank in de wereld. Onze organisatie wordt beter ingericht, zodat we de capaciteiten van onze medewerkers nog beter kunnen benutten en onze strategische doelen kunnen realiseren”.

Plattere organisatiestructuur
Alle bestuursleden gaan zich vanaf de invoering van de nieuwe organisatie-inrichting – die naar verwachting vanaf 1 juni 2016 zal gelden – nadrukkelijker richten op zaken die topprioriteit zijn voor de uitvoering van de strategie. Om dit mogelijk te maken is er een plattere organisatiestructuur opgezet, waarbij de belangrijke strategische taken worden samengebracht op één locatie en onder directe aansturing van het bestuur komen. Zo zal Rien Nagel alle zaken op het gebied van digitale dienstverlening voor zijn rekening nemen en Ralf Dekker houdt zich hoofdzakelijk bezig met financiële innovatie.

Rabobank - Organisatie-inrichting 2

De bank schrijft in zijn begeleidende persbericht: “De voorgenomen veranderingen bij Rabobank Nederland zijn voor advies voorgelegd aan de Ondernemingsraad van Rabobank Nederland in een kopadviesaanvraag. Het voornemen is om de nieuwe rapportagelijnen per 1 juni 2016 te laten ingaan.” Verdere implementatie van de interne wijzigingen zal plaats vinden nadat de Ondernemingsraad zijn advies heeft uitgebracht.