Rabobank boekt €924 miljoen nettowinst in H1 2016

19 augustus 2016 Banken.nl 6 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Rabobank heeft over het eerste halfjaar van 2016 een nettowinst behaald van €924 miljoen. De reorganisaties en extra voorziening voor de compensatie van rentederivaten drukten de nettowinst, die 39% lager ligt dan in H1 2015. De implementatie van de nieuwe strategie ligt echter op schema en het onderliggend resultaat van alle commerciële bedrijfssegmenten is verbeterd ten opzichte van voorgaande jaren.

Belangrijkste resultaten Rabobank Groep eerste halfjaar 2016:

  • Implementatie strategie ligt op schema. De governance-wijziging is doorgevoerd en innovatie is geïntensiveerd. De klanttevredenheid is omhoog. De kapitaalpositie is verder versterkt en er zijn verdere stappen gezet met het sterker en flexibeler maken van de balans.
  • De nettowinst bedroeg €924 miljoen, een daling van 39% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2015. Het resultaat werd onder andere gedrukt door reorganisatiekosten en een extra voorziening voor de compensatie van zakelijke klanten met een rentederivaat. Daarnaast leidde marktvolatiliteit tot een lagere waardering van enkele financiële instrumenten en werd de winst gedrukt door hogere toezichtsheffingen.
  • Onderliggend laten alle commerciële bedrijfssegmenten een resultaatsverbetering zien.
  • Het herstel van de Nederlandse economie droeg bij aan een scherpe daling van de kosten kredietverliezen, die €208 miljoen lager uitkwamen dan in de eerste helft van 2015. De kosten kredietverliezen bedroegen €148 miljoen, gelijk aan 7 basispunten van de gemiddelde kredietportefeuille.
  • De personeelskosten namen af met 6%, met name door een daling van het aantal medewerkers met 1.888 fte’s tot 49.971 fte’s.
  • De kredietverlening aan onze klanten steeg met €1,3 miljard tot €427,3 miljard. De toevertrouwde middelen namen met €5,3 miljard toe tot €342,9 miljard. De spaargelden van particulieren daalden licht tot €139,4 miljard, mede als gevolg van extra aflossingen op hypotheken.
  • De solvabiliteit, gemeten als fully loaded common equity tier 1 ratio, steeg met 0,4 procentpunt tot 12,4%. De huidige (transitional) common equity tier 1 ratio bedraagt 13,4% (31-12-2015: 13,5%). De totale kapitaalratio verbeterde van 23,2% tot 23,5%.

Rabobank boekt €924 miljoen nettowinst in H1 2016

Bestuursvoorzitter Wiebe Draijer over de resultaten: “De transitie van Rabobank is in het eerste halfjaar van 2016 duidelijk op gang gekomen. We zetten belangrijke stappen in het bereiken van onze strategische doelen: excellente klantbediening, een flexibele en sterkere balans en een verbetering van de financiële resultaten. Hoewel er nog veel te doen is liggen we op schema met de fundamentele versterking van onze coöperatieve bank.”

Hij vervolgt: “In lijn met onze strategische doelen hebben we onze organisatie ingrijpend gewijzigd. Per 1 januari is onze nieuwe coöperatieve structuur van kracht en de implementatie daarvan is succesvol verlopen. We werken aan een nieuwe organisatie-inrichting van Rabobank Nederland en aan de inrichting van de lokale bank van de toekomst, waarbij virtuele dienstverlening hand in hand gaat met nieuwe “dichtbij” klantbeleving van leden en klanten.” 

“De digitalisering van onze dienstverlening en het doorvoeren van noodzakelijke efficiencyverbeteringen in vooral de backoffice en ondersteunende diensten verloopt in hoog tempo. Het grote verlies aan arbeidsplaatsen dat daarmee gepaard gaat vraagt veel van zowel de blijvende als de vertrekkende medewerkers. Wij doen ons uiterste best om dit met zorg en aandacht te begeleiden.” 

Ook ging de Rabobank de afgelopen maanden verschillende samenwerkingen aan: “Rabobank is in het eerste halfjaar van 2016 een strategische samenwerking aangegaan met Kepler Cheuvreux. Rabobanks beursgenoteerde klanten hebben nu toegang tot 1.200 institutionele beleggers, die bediend worden door het netwerk van 13 kantoren in 10 landen van Kepler Cheuvreux. Daarnaast biedt deze alliantie Rabobank-klanten een uitbreiding van de research van Europese aandelen: 90 analisten volgen 700 bedrijven in 32 sectoren. Onze recent aangekondigde samenwerking met FMO en Norfund onderstreept onze sterke betrokkenheid bij de duurzame groei en ontwikkeling van Afrika en de lokale financiële sector.” 

Bas Brouwers, CFO van de bank, vertelt over de financiële resultaten: “We hebben in de eerste helft van 2016 onze kapitaalpositie verder versterkt. De fully loaded common equity tier 1 ratio, steeg met 0,4 procentpunt tot 12,4%. De huidige (transitional) common equity tier 1 ratio bedraagt 13,4%. Het streven is een common equity tier 1 ratio van ten minste 14%. We willen dit bereiken door een hogere winstgevendheid in combinatie met een verlaging van de risicogewogen activa.” Volgens Brouwers zal de verkoop van mobility solutions dochter Athlon Car Lease International bijdragen aan de verbetering van de ratio. “Door de verkoop van Athlon Car Lease zal onze common equity tier 1 ratio in de tweede helft van 2016 met ongeveer 40 basispunten verbeteren en zal onze balans met ongeveer €4 miljard krimpen. De totale kapitaalratio verbeterde van 23,2% tot 23,5%. Onze doelstelling is deze al relatief hoge buffer verder uit te bouwen naar minimaal 25%.” 

Over de onderliggende resultaatsverbeteringen van de commerciële bedrijfsonderdelen vertelt hij: “Het binnenlands retailbankbedrijf profiteerde van economisch herstel in Nederland en de verbeterde woningmarkt. Ook het wholesalebankbedrijf en het internationale rural- en retailbankbedrijf toonde een winststijging ten opzichte van het eerste halfjaar van 2015, toen een goodwill impairment werd genomen op RNA in California van €600 miljoen. De kredietportefeuille steeg met 5 miljard.”

Rabobank verwacht dat ondanks onzekerheden – Brexit, Amerikaanse presidentsverkiezingen, ontwikkelingen in China – in 2016 en ook in 2017 het economische herstel in Nederland zal voortzetten. Daarnaast verwacht de bank dat de lage rente-omgeving zal aanhouden en dat klanten extra zullen blijven aflossen op hun hypothecaire leningen. “Dit zal leiden tot een lichte daling van zowel de kredietportefeuille als de spaartegoeden van particuliere klanten in de tweede helft van 2016. Rabobank verwacht voor het jaar 2016 een substantiële verbetering van de kwaliteit van de kredietportefeuille en een verlaging van de kosten kredietverliezen ten opzichte van het jaar 2015”, sluit Draijer af.