ABN AMRO MeesPierson kiest defensiever beleggingsbeleid

08 augustus 2016 Banken.nl 2 min. leestijd

ABN AMRO MeesPierson geeft de beleggingsportefeuille een defensiever karakter. De private bank verandert de aandelenweging van gematigd overwogen naar neutraal ten gunste van liquide middelen. Ook brengt ABN AMRO MeesPierson meer risicospreiding aan in de obligatieportefeuille. Dat doet de private bank met de opname van schuld van opkomende markten in de obligatieportefeuille ten laste van liquide middelen. Hierdoor vermindert het onderwogen belang in obligaties enigszins.

Ben Steinebach, Hoofd Beleggingsstrategie van ABN AMRO MeesPierson: “Na het Britse referendum is de schade op de Europese aandelenmarkten meegevallen. Toch blijven de onzekerheden – en dus de risico’s – op financiële markten erg groot. Ook de rest van 2016 blijft de marktomgeving onrustig en daarom vinden we het raadzaam om onze beleggingsportefeuille defensiever te positioneren. Nu zijn we voldoende voorbereid op de onzekere stembusuitslagen in Italië, de Verenigde Staten en Duitsland in het laatste kwartaal van dit jaar, en op de onzekere onderhandelingen tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk.”

Meespierson

Verandering in sectorvoorkeuren
ABN AMRO MeesPierson kiest ook in de sectorvoorkeuren voor een defensiever beleid. Voor de industriële sector heeft de private bank een verlaging van neutraal naar onderwogen aangebracht. De sector consumptiegoederen is aangepast van neutraal naar overwogen. Steinebach: “Door deze aanpassingen wordt de aandelenportefeuille minder gevoelig voor een verwachte, licht verslechterde economie. Ook passen de nieuwe voorkeuren bij de defensievere positionering in ons beleggingsbeleid.”

Vastgoed en grondstoffen
Vastgoed heeft de laatste tijd beter gerendeerd dan de meeste andere beleggingscategorieën. Bovendien blijven de vooruitzichten gunstig. Daarom verhoogt ABN AMRO MeesPierson de weging van vastgoed van neutraal naar overwogen. De bank verlaagt het belang in grondstoffen, maar blijft hierin overwogen. Deze beleggingscategorie is minder aantrekkelijk bij toenemende economische en politieke onzekerheden, terwijl ook de prijsfluctuaties sterker toenemen. Volgens Steinebach passen ook de aanpassingen in deze beleggingscategorieën bij een defensievere beleggingsportefeuille.