Deloitte: Bankensector Centraal Europa presteert goed

08 mei 2013 Banken.nl 2 min. leestijd
Profiel

Het is algemeen bekend dat de Europese bankensector hard is geraakt door de financiële crisis. Begin dit jaar becijferde BCG dat de wereldwijde bankensector tussen 2007 en 2012 in totaal een verlies van maar liefst $569 miljard heeft geleden. Europese banken verloren $512 miljard, bijna 90% van het totaal. In de zoektocht naar manieren om deze verliezen te compenseren en hun kapitaalpositie te versterken waren Europese banken genoodzaakt om miljarden aan activa af te stoten. Een onderzoek van McKinsey schat dat banken in de EU voor meer dan $400 miljard aan activa hebben verkocht.

De prestaties van de Nederlandse bankensector zijn op hoofdlijnen even teleurstellend. Een analyse van de Return on Equity (ROE) van Nederlandse banken door Roland Berger toont aan dat de grote banken een forse winstdaling hebben geboekt (gemiddeld -3%) met SNS Bank als uitschieter (-13%).

Centraal Europa floreert
Een nieuwe studie door Deloitte laat zien dat niet alle Europese banken slecht presteren. In tegenstelling tot de noodlijdende West- en Zuid Europese banken, doet de markt in Centraal Oost Europa (CEE) het relatief gezien erg goed. De gemiddelde Return on Equity (ROE) cijfers laten voor alle landen, behalve Hongarije, een positieve waarde zien, met zelfs drie landen die een double-digit ROE behalen (Polen, Tsjechië en Slowakije).

ROE Banken Centraal Europa

De toekomst voor Oost Europese banken is volgens het adviesbureau dan ook rooskleurig. De totale assets groeien snel en andere belangrijke omzet indicatoren – zoals ‘cost to income %’ en ‘revenues from loans’ – laten een verbeterende trend zien. Bovendien hebben de banken in Centraal Europa een betere kostenstructuur dan West Europese banken. Met name operationele kosten en personeelskosten liggen lager in verhouding tot de totale kostenstructuur.

Aandachtgebieden
De consultants van Deloitte zien drie aandachtspunten voor de markt. Zo is de marktconcentratie relatief hoog. Met name in Kroatië, Slowakije en Tsjechië, waar het assets percentage van de top tien banken bij respectievelijk 92%, 85% en 78% ligt, maakt de concurrentie tussen de grootste spelers het moeilijk voor andere banken om te concurreren.

Een ander probleem is het feit dat banken te maken hebben met een gebrek aan liquiditeit. Voor 2008 was de interbank markt zeer actief en leenden banken geld uit met veel vertrouwen. Deze situatie is echter door de crisis zeer veranderd, en veel kleinere banken hebben moeite met het vinden van liquiditeitsbronnen. Als gevolg van de crisis op Cyprus wordt dit probleem mogelijk versterkt. Men kan terughoudend zijn geworden om te investeren in- of spaargelden te stallen bij Oost Europese banken. 

Tot slot hebben veel Centraal Europese banken grote problemen met het voldoen aan hun kapitaalverplichtingen, zoals opgesteld door Basel III.

Zie voor meer informatie het rapport ‘De Bankensector in Centraal Europa’.

Deloitte - Bankensector in Centraal Europa