Bladeren

Bankencrisis

Twee grote hypotheekbanken in Amerika stonden op het randje van faillissement wegens wanbetalingen van hun klanten. Het was het begin van een domino-effect met gevolgen voor landen over de gehele wereld. Wereldwijd hebben banken en financiële instellingen als gevolg van de kredietcrisis honderden miljarden dollars verloren.

Toen tijdens de crisis bleek dat voor veel systeembanken, als gevolg van ‘slechte leningen’, een faillissement dreigde hebben overheden over de hele wereld systeembanken overeind gehouden.

In Amerika zijn een groot aantal banken met miljardenleningen door de staat overeind worden gehouden. Zo is Goldman Sachs gered van faillissement door een miljardeninjectie en zijn Freddy Mac en Fanny Mae overgenomen door de staat.

In Europa is door overheden meer dan € 1,6 biljoen in banken gestopt die dreigden om te vallen.

Bankencrisis in Nederland

Na een lange periode van economische voorspoed waarin banken hebben gefloreerd beleefde de financiële wereld in Nederland in een tijdsbestek van drie jaar een kentering. De kredietcrisis van 2007 tot 2009 leidde tot een dramatische verslechtering van de balansen van de Nederlandse banken. ABN AMRO moest worden opgesplitst en genationaliseerd en ING, AEGON en SNS moesten met staatsteun overeind worden gehouden. Daarnaast ging DSB failliet en leidde het Icesave drama tot veel wantrouwen van consumenten in de financiële wereld.

Als gevolg van de financiële crisis is een maatschappelijk discussie op gang gekomen over het functioneren van de banken. Door de crisis is het vertrouwen in de banken geschaad. Om het vertrouwen in banken te herstellen hebben banken onderling gedragcodes opgesteld en zijn wet- en regelgeving door de overheid aangescherpt. De overheid heeft een pakket van 40 maatregelen opgesteld die de problemen en kwetsbaarheden in de financiële sector moet aanpakken. Deze aanpak richt zich met name op het beschermen van de consument en het centraal stellen van hun belangen, het stabieler maken van de financiële instellingen en het versterken van het toezicht op de financiële sector.

Andere maatregelen zijn het verhogen van de kapitaaleisen, het verplicht afstoten van bankonderdelen, wet bankenbelasting

In Duitsland dienen banken te schikken over een testament in de vorm van een draaiboek. Het draaiboek geeft aan hoe de bank in moeilijkheden ordelijk moet worden gesaneerd of opgeheven.