Vermogensbeheerders dreigen digitale boot te missen

01 juli 2016 Banken.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Vermogensbeheerders die naar tevredenheid hun HNWI (High Net Worth Individual) klanten willen blijven bedienen, zullen rekening moeten houden met demografische veranderingen en de invloed hiervan op technologische verwachtingen. Op dit moment lijken veel vermogensbeheerders achter te lopen als het aankomt op hun digitale dienstenaanbod voor klanten.

Het aantal mensen met een belegbaar inkomen van meer dan $1 miljoen, ook wel bekend als high-net-worth-individuals (HNWI), is de afgelopen jaren steeds verder gegroeid. Uit recent onderzoek van Capgemini blijkt dat in 2015 het aantal HNWI’s is gestegen naar 15,4 miljoen wereldwijd. Gezamenlijk bezitten zij een vermogen van $58,7 biljoen, en hoewel sommige van hen rijk zijn geworden door hun vermogen nauwkeurig te beheren, hebben anderen juist iemand nodig om hun vermogen op peil te houden. Uit het onderzoek blijkt dat slechts een derde van dit vermogen wordt beheerd door professionele vermogensbeheerders. 

Vermogensbeheerders zetten zich ervoor in om de levensstijl van de rijke personen te ondersteunen en worden daarvoor beloond via diverse vergoedingsstructuren. Een nieuw onderzoek van PwC, getiteld ‘Sink or Swim: Why wealth management can’t afford to miss the digital wave’, neemt de relatie van HNWI’s met technologie onder de loep en bekijkt in hoeverre deze aansluit bij het dienstenaanbod van vermogensbeheerders.

HNWI attitudes to technology

Naarmate het aantal millennials en leden van generatie Y met veel vermogen toeneemt, verandert langzamerhand de houding die de HNWI-populatie heeft ten opzichte van technologie. Dit heeft ook zijn invloed op de manier waarop HNWI’s met hun geld omgaan, en hun voorkeuren op het gebied van vermogensbeheer. Een belangrijke verandering is dat steeds meer van hen zijn opgegroeid met, of gewend zijn aan, digitale technologie – van smartphones tot complete jachten die zijn uitgerust met de nieuwste digitale snufjes.

Het onderzoek toont aan dat er tussen leeftijdsgroepen en regio’s aanzienlijke verschillen zijn in termen van vertrouwen in, en enthousiasme voor, nieuwe technologie. Zo zijn HNWI’s die jonger zijn dan 45 jaar veel beter bekend met en enthousiast over technologie – met 75% van de respondenten – ten opzichte van oudere HNWI’s waar slechts 50% zich thuis voelt met technologie, en rond de 45% er enthousiast over is. Vanuit een regionaal perspectief zijn vooral de miljonairs in de Asia Pacific regio enthousiast over en vertrouwd met technologie, met beide rond de 60% van de respondenten.

HNWIs using digital for financial management

Het gebruik van digital
Het onderzoek laat daarnaast zien hoe diverse leeftijdsgroepen digitale kanalen benutten voor hun het regelen van hun financiën. Onder de 45 jaar zijn in bijna alle digitale activiteitencategorieën actiever dan hun oudere medemiljonairs, hoewel de adoptie in veel gevallen redelijk dicht bij elkaar ligt. Vooral op het gebied van online/mobiel bankieren, online portfoliomanagement en het gebruik van digital voor efficiëntere belastingaangifte zijn de miljonairs onder de 45 sterker vertegenwoordigd.

Feelings about apps - websites using personal data

De miljonairs onder de 45 hebben vaker positieve gevoelens ten opzichte van apps en websites van vermogensbeheerders die gebruik maken van hun persoonlijke gegevens. 70% is positief hierover, terwijl 30% het negatief vindt dat zijn of haar persoonlijke gegevens worden gebruikt. In het 45+ segment is men veel cynischer over het gebruik van hun informatie, met 40% die positief en 60% die negatief is hierover. Zij die beter bekend zijn met technologie en enthousiasme tonen voelen zich vaker veilig om van deze technologie gebruik te maken. Uit het onderzoek blijkt daarnaast dat respondenten uit Noord-Amerika en Europa het meest wantrouwig zijn over technologie in relatie tot hun vermogen, met tussen de 40% en 50% die aangeeft positief te zijn hierover.

How important is it that your wealth manager has strong digital offering

 

Het onderzoek toont verder aan dat de jongere generaties veel vaker van mening zijn dat een sterk digital aanbod van belang is voor vermogensbeheerders, met bijna 70% van de respondenten. Het gemiddelde van alle respondenten ligt een stuk lager – rond de 55%. HNWI’s uit Noord-Amerika vinden een sterk digital aanbod het minst belangrijk, terwijl in Asia Pacific men het meeste belang hecht aan het digital aanbod van hun vermogensbeheerders. Ook hier is de relatie tussen enthousiasme over en vertrouwd zijn met technologie aan de ene kant en het belangrijk vinden van een sterk digital aanbod van vermogensbeheerders aan de andere kant duidelijk zichtbaar, met een overlap van rond de 70%.

De onderzoekers merken echter op dat er een aanzienlijke kloof bestaat tussen de verwachtingen van de nieuwe generaties HNWI’s voor digital aanbod van vermogensbeheerders, en de digital diensten die vermogensbeheerders daadwerkelijk aanbieden. Het onderzoek stelt: “Tegelijkertijd overschatten veel relatiemanagers de digital vaardigheden binnen hun bedrijf tot op gevaarlijke hoogte. Sommigen beoordelen hun bedrijf als digitaal geavanceerd, terwijl de enige digitale dienst die zij aanbieden een website is. Doordat in de sector weinig relatiemanagers bekend zijn met digitale ontwikkelingen zien veel van hen alleen de mogelijkheid om tools te omarmen die hun administratieve lasten verlagen.” Terwijl er veel meer mogelijk is.