Realtime inzicht in beschikbaarheid online bankieren

28 juni 2016 Banken.nl 1 min. leestijd

De betrouwbaarheid en beschikbaarheid van betalen via internet en mobiel in Nederland is hoog. Toch zijn er regelmatig berichten over storingen van internet en mobiel bankieren. Sinds deze maand geven zeven Nederlandse banken inzicht in de actuele beschikbaarheid van internetbankieren en mobiel bankieren. In een online dashboard van Betaalvereniging Nederland wordt deze beschikbaarheid getoond.

Online dashboard
De actuele beschikbaarheid wordt getoond op een online dashboard, met behulp van gegevens die ABN AMRO, ING, Rabobank, SNS, ASN Bank, RegioBank en Triodos Bank continu aan de Betaalvereniging ter beschikking stellen. Iedereen kan op het dashboard direct zien of bij de deelnemende banken online kan worden gebankierd, met een desktop of laptop (internetbankieren), dan wel met een smartphone of tablet (mobiel bankieren). De Betaalvereniging toont naast de actuele beschikbaarheid al enkele jaren de historische beschikbaarheid van internetbankieren en mobiel bankieren van deze banken.

Beschikbaarheid internetbankieren en mobiel bankieren

Volledig en betrouwbaar
Betrouwbare online bankdiensten zijn inmiddels van groot maatschappelijk belang. Rekeninghouders vertrouwen steeds meer op deze diensten, bijvoorbeeld om hun actuele saldi op te vragen, om betaalopdrachten te verstrekken en om af- en bijboekingen te controleren. Eenvoudige icoontjes en kleuren op het dashboard bieden in één oogopslag een volledig en betrouwbaar beeld van de actuele online beschikbaarheid van de zeven deelnemende banken.

Transparantie
De lancering van een openbaar beschikbaarheidsdashboard onderstreept de aandacht die de banken en de Betaalvereniging besteden aan een hoge beschikbaarheid van internetbankieren en mobiel bankieren. In 2015 was de gemiddelde online beschikbaarheid van de banken 99,7%