Betaalvereniging Nederland

Betaalvereniging Nederland is een brancheorganisatie voor gereguleerde aanbieders van betaaldiensten in Nederland. Samen met haar leden en stakeholders zorgt de Betaalvereniging voor een efficiënt, veilig, betrouwbaar en toegankelijk betalingsverkeer. De leden zijn banken en gereguleerde betaalinstellingen. Stakeholders zijn onder andere koepel­organisaties van consumenten en ondernemers die actief bij de werkzaamheden van de Betaalvereniging worden betrokken.

Zie ook: https://www.betaalvereniging.nl/over-ons/verbindend-in-betalingsverkeer/

Betaalvereniging Nederland | Nieuws