Visie april: Robeco geeft voorkeur aan bedrijfsobligaties

21 april 2016 Banken.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Na een zeer turbulent begin van het beursjaar kwamen de financiële markten in maart weer even op adem. De verklaring hiervoor was een stabieler verloop van de olieprijs en er kwam ook duidelijkheid over het rentebeleid van de Europese en de Amerikaanse centrale bank. Voor de komende periode is de verwachtiging dat bedrijfsobligaties het goed gaan doen. Dit meldt vermogensbeheerder Robeco Institutional Asset Management in haar beleggingsvisie april 2016.

ECB zorgt toch voor verrassing
De Europese Centrale Bank (ECB) trapte begin van de maand af met een renteverlaging die algemeen wel werd verwacht. Maar dat daar een stevige uitbreiding van het al lopende opkoopprogramma van obligaties bovenop kwam, was wel een verrassing. In plaats van EUR 60 miljard koopt de ECB voortaan EUR 80 miljard per maand aan obligaties op en die verhoging zal deels in bedrijfsobligaties plaatsvinden.

‘ECB-effect’ direct zichtbaar bij bedrijfsobligaties
Omdat de ECB eind van het tweede kwartaal al actief wordt als koper in deze obligatiecategorie, nam de markt alvast een voorschot hierop door in deze bedrijfsobligaties te beleggen. Met een scherpe daling van de rente en stijgende koersen als gevolg. Aanvankelijk steeg de rente op staatsobligaties na de bekendmaking van de ECB-maatregelen, maar richting het einde van de maand daalde deze toch weer. Onzekerheid over de wereldwijde economische ontwikkeling en een afnemende risicobereidheid na de aanslagen in Brussel lagen hieraan ten grondslag.

Robeco

Fed verduidelijkt rentebeleid
De Fed, het stelsel van centrale banken in de Verenigde Staten, gaf deze maand aan dat het beoogde aantal van vier renteverhogingen voor 2016 naar beneden wordt bijgesteld tot maximaal twee. Later verduidelijkte voorzitter Yellen het beleid nog verder. Zij gaf vrij gedetailleerd aan, dat indicatoren als de werkloosheid en de inflatie voor de Fed van belang zijn bij een beslissing over een renteverhoging. Het geeft aan, dat de Fed in ieder geval voorzichtig te werk zal gaan, om de markten niet te veel te verstoren.

Olieprijs blijft sentiment aandelenmarkten beïnvloeden
De laatste maanden was de ontwikkeling van de olieprijs een bepalende factor voor de richting van financiële markten. In maart stabiliseerde de olieprijs en dat zorgde eveneens voor een wat rustiger koersverloop op de aandelenbeurzen. Een aantal olieproducerende landen, verenigd in de OPEC, komt in april bijeen om de productie te bespreken. De hogere olieprijs zorgde ervoor dat de angst voor een groot aantal faillissementen als gevolg van de lage olieprijs weer wat naar de achtergrond is verschoven.

Aandelen
De beweeglijkheid op de aandelenbeurzen nam in maart dus flink af. De Nederlandse AEX-index bewoog binnen een niet al te brede bandbreedte rondom de 440 punten. De index sloot de maand af met een winst van 3,0%. Ook andere Europese beurzen sloten de maand positief af.

Aandelenhandel

Gewicht aandelen terug naar Neutraal
Wij hebben het accent op aandelen verlaagd naar een neutrale weging. Binnen het aandelengedeelte hebben we ook een verandering aangebracht. Opkomende markten profiteren van het verbeterde sentiment. Deze categorie had geruime tijd een flink lager gewicht in de portefeuille, maar is in maart via twee stapjes opgehoogd. Hierbij houden we wel een voorkeur voor ontwikkelde markten ten opzichte van opkomende markten, maar de verhouding is minder scherp geworden. Opkomende markten hebben na de aanpassing nog steeds een lager dan gemiddeld gewicht. Voorlopig geven we de voorkeur aan aandelen uit Europa en Japan in de portefeuille, terwijl we Amerikaanse aandelen een lager gewicht hebben gegeven.

Obligaties
Na de uitbreiding van het steunpakket van de ECB steeg de rente zowaar even, maar aan het eind van de maand lag de toonaangevende Duitse tienjaarsrente weer op 0,15%. Dat is niet ver boven het historisch laagste niveau van deze rente. Vorig jaar bereikte deze rente even een stand van 0,07%. Voor Europese staatsobligaties verwachten we dat de rente op de langere termijn weer zal stijgen. Een stijgende rente betekent dat het rendement op staatsobligaties negatief zal zijn.

Bedrijfsobligaties blijven onze voorkeur hebben
Zoals gezegd gaat de ECB vanaf eind juni ook bedrijfsobligaties aankopen. Beleggers sorteren hier nu al op voor door deze categorie obligaties te kopen. We willen op deze beweging meeliften en hebben het gewicht van bedrijfsobligaties naar een hoger dan gemiddelde positie gebracht. Ook high yield-obligaties zullen naar verwachting meeprofiteren. Beide categorieën vinden we sowieso interessanter dan staatsobligaties, omdat ze ten opzichte van staatsobligaties een hoger rendement bieden, waarbij het (extra) risico voor bedrijfsobligaties redelijk beperkt is. Voor de categorie obligaties als geheel handhaven we een lichte onderweging.