Van Lanschot: Ondernemers positief over toekomst

17 maart 2016 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel

Zes op de tien MKB'ers rekenen erop dat de Nederlandse economie en de eigen branche of sector de komende tijd verder zullen verbeteren. Dat blijkt uit de jaarlijkse familiebedrijvenbarometer van Van Lanschot. Naast economische vooruitzichten gaat het onderzoek dit jaar in op het politieke klimaat, financieringsmogelijkheden, wet- en regelgeving en Internet of things.

Economische vooruitzichten
Ondernemers zijn op alle fronten positiever gestemd over de economie dan in 2015. Zes op de tien rekenen erop dat de Nederlandse economie en de eigen branche of sector de komende tijd verder zullen verbeteren. Bijna 70% verwacht de komende zes maanden verbetering in de economische situatie van het eigen bedrijf.

Het is opvallend dat (mede-)eigenaren van bedrijven in de groeifase vaker positief zijn over de economische vooruitzichten voor hun bedrijf. Ondernemers die zich met hun bedrijf in een meer gevestigde fase bevinden, zijn hierover juist vaker negatief.

Van Lanschot - MKB is positief over toekomst

Politiek klimaat en financieringsmogelijkheden
Minder optimisme heerst er onder de ondernemers over de verbetering van het politieke klimaat ten gunste van hun onderneming en de beschikbaarheid van krediet en andere financieringsbronnen. Nog niet de helft van hen is daar enthousiast over. Vooral kleine bedrijven zijn minder vaak positief gestemd over financieringsmogelijkheden, terwijl jonge ondernemers hierover juist vaker positief zijn.

Zorgen onder ondernemers
Naast deze positieve verwachtingen leven er ook zorgen onder de ondernemers. Zo is 69% van hen bezorgd over wet- en regelgeving die voor het bedrijf geldt. Ook maken veel ondernemers (67%) zich zorgen over de groeiende bedrijfsrisico’s die zij lopen. Verder ervaren zij de administratieve lastendruk, prijsontwikkelingen in de markt en het vinden van geschikt personeel als zorgelijk.

Opmerkelijk genoeg maken jongere ondernemers zich minder zorgen over de wet- en regelgeving en administratieve lastendruk voor hun bedrijf dan de 30-plussers. En kleinere bedrijven maken zich vaker zorgen om de steeds groter wordende bedrijfsrisico’s dan bedrijven met een groter personeelsbestand.

Toekomstplannen
Ondernemers denken zeker aan de toekomst. Veel van hen (60%) hebben duidelijk voor ogen wanneer zij willen stoppen met ondernemen. Acht op de tien denken hun bedrijf op termijn te verkopen en 69% van hen weet zelfs al wanneer. Daarbij is het behouden van de werkgelegenheid voor hun personeel een belangrijk aandachtpunt voor het overgrote deel van de ondernemers (86%). Opvallend is dat veel ondernemers nog actief willen blijven ondernemen na overdracht van hun bedrijf.

Internet of things
Welke rol speelt het ‘internet of things’ volgens ondernemers? De meesten van hen zijn inmiddels bekend met dit fenomeen dat niet alleen mensen, maar ook steeds meer apparaten, machines en andere ‘dingen’ online zijn. Ruim de helft ziet deze technologische ontwikkelingen als (zeer) relevant. Ongeveer de helft van de ondernemers verwacht gemiddeld 7% van de jaaromzet te investeren in internet of things-gerelateerde ontwikkelingen.

Ondernemers zien de toegevoegde waarde van internet of things vooral op het gebied van:

  • serviceverlening aan klanten;
  • inzicht in klant- en gebruiksgedrag;
  • procesoptimalisatie.