Van Lanschot verbetert kwaliteit resultaten

10 maart 2016 Banken.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Private bank Van Lanschot heeft het afgelopen jaar zijn onderliggend resultaat verhoogd naar €60,1 miljoen. Dat blijkt uit de onlangs gepubliceerde jaarcijfers van de bank. “We staan er goed voor”, aldus bestuursvoorzitter Karl Guha in het begeleidende persbericht.

Belangrijkste resultaten over 2015:

  • Onderliggend resultaat stijgt naar €60,1 miljoen (2014: €54,2 miljoen)
  • Nettowinst bedraagt €42,8 miljoen (2014: €108,7 miljoen, mede dankzij een eenmalige netto pensioenbate van €54,5 miljoen)
  • Assets under management stijgen 14% naar €50,2 miljard (ultimo 2014: €44,1 miljard) door acquisitie, positief beursklimaat en netto-instroom bij Private Banking
  • Sterke stijging kapitaalbasis: CET I-ratio bedraagt 16,3% (ultimo 2014: 14,6%)
  • Verdere investeringen voor groei, waardoor efficiencydoelstelling later wordt behaald
  • Hoger dividend voorgesteld: €0,45 per aandeel (2014: €0,40 per aandeel)

Bovenstaande blijkt uit de onlangs gepubliceerde jaarcijfers over 2015 van private bank Van Lanschot. In een toelichting zei Karl Guha, bestuursvoorzitter van de bank: “We staan er goed voor. De waardering van onze klanten voor onze dienstverlening neemt toe. We zijn goed gekapitaliseerd en de groei van provisies verbetert de kwaliteit van onze resultaten. Deze vormen nu, in lijn met onze wealth managementstrategie, meer dan de helft van de inkomsten.” Verder daalde de toevoeging aan de kredietvoorzieningen tot € 51 miljoen – een daling van 33% - en is op basis van de verbeterde resultaten een dividend van €0,45 per aandeel voorgesteld, €0,05 meer per aandeel dan in 2014.

Van Lanschot - Onderliggend resultaat

De toevertrouwde middelen zijn in 2015 gestegen met €4,1 miljard naar een totaal van €62,6 miljard, waarvan €50,2 miljard aan assets under management – 14% meer dan in 2014. Een belangrijk bijdrage van €4,6 miljard wordt geleverd door de overname van MN UK door Kempen Capital Management – onderdeel van Van Lanschot. Guha voegt toe: “Begin 2016 zag Asset Management haar inspanningen van 2015 beloond met een nieuw fiduciair mandaat van Univé en een nieuw bedrijfsobligatie-mandaat van FRR. Merchant Banking kende een zeer goed jaar en heeft haar positie in gekozen niches verder versterkt. Onze adviseurs waren betrokken bij grotere transacties in een meer seniore rol. De afbouw van de zakelijke kredietportefeuille is voortvarend voortgezet waardoor de risicogewogen activa van deze portefeuille zijn gedaald naar € 1,9 miljard en de oorspronkelijke afbouwdoelstelling voor 2017 nu al is gerealiseerd.”

Vooruitkijkend vertelt Guha: “Onze uitdaging is om onze groei te versnellen, het rendement te verbeteren en Van Lanschot goed te positioneren als wealth manager voor de toekomst. De verschuiving van collectieve naar individuele vermogensopbouw in Nederland is een voorbeeld van een belangrijke ontwikkeling in ons vakgebied. Daarnaast veranderen klantbehoeften ingrijpend door nieuwe technologie en digitalisering. Extra investeringen in verbetering en innovatie zijn noodzakelijk om hierop in te kunnen spelen.”

Om die reden richt de bank zich niet alleen maar op kostenverlaging op de korte termijn, maar wordt ook geïnvesteerd in lange termijn groei, aldus de topman. “Door deze bewuste keuze verwachten wij onze efficiencydoelstelling van 60-65% op een later moment dan 2017 behalen. In dit licht werken we aan de verdieping van onze wealth managementstrategie waarvan we de uitkomsten op 26 april 2016 zullen toelichten”, sluit Guha af.