Topicus geeft inzicht in status van woningfundering

15 februari 2016 Banken.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Een fundering bepaalt voor een belangrijk deel de waarde van een woning, dus het is zeer belangrijk om te weten welke risico’s je huis loopt. Hamvraag is: zijn de houten funderingspalen rot of niet? Huizenbezitters en kopers krijgen via de website wonenmetwater.nl nu eindelijk antwoord in de vorm van een indicatie. Wonenmetwater.nl is een initiatief van Deltascoop, onderdeel van Topicus.

Ruim 10% van de woningen in Nederland is gebouwd op houten funderingen en loopt risico op funderingsschade. Dat betekent dat dit groeiende probleem zeer veel panden en huizenbezitters aangaat. Het is een toenemend probleem, dat tot voor kort eigenlijk ondergronds bleef. Om de huidige en toekomstige waarde van een onderpand goed te kunnen bepalen is inzicht in de risico’s noodzakelijk. Hypotheekverstrekkers willen hun cliënten over dit nieuwe onderwerp goed kunnen informeren en hen helpen om de risico’s van mogelijke funderingsschade in kaart te brengen. Zo ontzorgt de hypotheekverstrekker zijn cliënten.

Wonen met water

Een echt Nederlands vraagstuk
Grondwater klinkt onschuldig, maar bij een tekort aan grondwater wordt een houten fundering stilletjes gesloopt. Voor Nederland wordt geschat dat het tot 2050 om een bedrag van 40 miljard gaat. De website wonenmetwater.nl maakt voor consumenten en hypotheekverstrekkers concreet hoe het grondwater onder een specifiek pand zich gedraagt.  En dankzij digitale ontwikkelingen zijn tegelijkertijd ook mogelijke financiële en technische gevolgen inzichtelijk. En als wordt aangesloten op de werkprocessen van de hypotheekverstrekker is de informatie direct bruikbaar. 

Huizenbezitters hebben er vaak geen weet van, maar zij zijn wél verantwoordelijk zijn voor het grondwater onder hun pand, en daarmee ook voor de kosten die daaruit voortvloeien. Met een indicatie in de hand weet je als makelaar en consument wat je koopt en als hypotheekverstrekker waarin je investeert. "Dit is voor zowel kopers als verkopers dus een belangrijk nieuw onderhandelingsgegeven!"

Wonen met water.nl
De lancering van de website wonenmetwater.nl geeft consumenten en hypotheekverstrekkers sinds vandaag de kans om een indicatie van de staat van de houten funderingen onder een woning te krijgen. Een fundering bepaalt voor een belangrijk deel de waarde van een woning, dus het is zeer belangrijk om te weten welke de risico’s je huis loopt. Hamvraag is: zijn de houten funderingspalen rot of niet? De consument krijgt via de website wonenmetwater.nl antwoord in de vorm van een indicatie.

Beschermende maatregelen
Deltascoop is het bedrijf achter de website wonenmetwater.nl. Op termijn kan iedere Nederlander een indicatie ontvangen van de funderingsproblemen onder zijn pand. Het grote voordeel van deze informatie is dat het de eigenaar de kans geeft om tijdig maatregelen te nemen en zo zijn fundering te beschermen. Onverwachte herstelkosten kan hij daarmee mogelijk vermijden.

Als er de afgelopen jaren sprake is geweest van wisselende grondwaterstanden maakt de website die risico’s voor de fundering nu helder. Wonenmetwater.nl maakt gebruik van een verscheidenheid aan openbare zogenoemde BIG data.